Янгиликлар
Read Now
Янгиликлар

Дағаза: Екинши жер жүзилик урыс дәўиринде жазылған хатлар мәмлекетлик архивке сақлаўға қабыл етиледи

Екинши жер жүзилик урыста фашизм үстинен ерисилген жеңиске мүнәсип үлес қосқан ўатанласларымыздың естелигин мәңгилестириў, арамыздағы ...
Янгиликлар
Read Now
Янгиликлар

Мǝҳǝлле ҳǝм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министрлигинде баспасөз конференциясы болып өтти

Қарақалпақстан Республикасы Мǝҳǝлле ҳǝм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министрлигинде Ѳзбекстан Республикасы Мǝҳǝлле ҳǝм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министри Р.Т.Маматов ...