Журналистик суриштирувИнтервьюМақолаларПост хабарФотофактЯнгиликлар

“Ҳәким ата” аўыл турғынлары гербиш завод түтининен зыян көрмекте

Машқала район ҳәкиминиң тийисли қәнигелери тәрепинен үйренилди.

Мойнақ районы ҳәкиминиң мүрәжат (muynakpress_bot) ботына «Ҳәким ата» аўыл пуқаралар жыйыны турғыны Нурлыбаева Гулназдан төмендеги мазмундағы мәселе келип түсти:

«Мен «Ҳәким ата» аўыл пуқаралар жыйынында тураман. Аймақтағы гербиш завод түтинен зиян көрмектемиз. Кеш түсиўи менен көзимиз ҳәм мурнымыз ашып баслайды. Усы машқаланы көрип шығыўыңызды сораймыз».

Машқала район ҳәкимлигиниң тийисли қәнигелери тәрепинен үйренилди. Ҳақыйқатында да, самал қубла тәрепке қарай ескен пайтында аўыл турғынлары жасап турған орын тәрепке гербиш завод түтини барады. Бул жерге жумыс ислеўшилер тәрепинен, биз тек пискен гербишке буйыртпа болғанда ғана оттан пайдаланамыз. Басқа ўақытта кәрханамыз қам гербиш ислеп шығармақта, деген пикирлер билдирилмекте.
Ҳәкимликтиң экология бойынша қәнигелери гербиш завод морысын бийиклетиў лазымлығын, сонда түтин аўыл турғынларына емес, жоқары атмосфраға араласып кетеди деп, машқаның шешимин көрсетип берди.

Мойнақ районы ҳәкимлиги Мәлимлеме хызмети

You may also like

Comments are closed.