Янгиликлар

«СЭС» қәнигеси жумыстан босатылып, судта утып шықты, бирақ…»мүрәжатына рәсмий жуўап

Kar24.uz сайтыныӊ телеграмм каналындағы Тақыятас районы турғыны Утегенова Зыяданың видео мүрәжатында «Тақыятас районы прокуроры А.Жумамуратов, Тақыятас районлық Санитария-эпидемиология тынышлық орайы бас шыпакери Д.Пайзуллаев ҳәм «РесСЭС» юристи Р.Хожаназаровлар суд қарарларын менсинбеди, писент етпеди, үстимнен күлди, оларға «қатъий» шаралар көриўиңизди соранаман, олардың тәжирийбеси жоқ деп ойлайман, тоғыз айдан берли ҳәр жерге мүрәжатымды айтып жүрмен, бирақ ҳеш бир нәтийже шықпады, енди 2020-жыл 17-сентябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Пуқаралық ислери бойынша судында кассациялық суды болады» ҳ.т.б. мазмунда сөйлеп, аты аталған қәнигелердиң атына тийкарсыз түрде айып таққан. УтегеноваЗ.ның өзи айтып турғанындай, суд процеси еле жуўмақланбаған, «исенди, яғный 2020-жылдың 17-сентябрь күни кассациялық тәртипте қаралатуғын» болса да, «суд қарары елеге шекем орынланбай атырғанлығы бойынша мүрәжат жоллады» деген логикалық жақтан қарама-қарсы түрде бир гәпин бир гәпи бийкарлап турса да, тийкарсыз пикирин жәриялап, әмелдеги Өзбекстан Республикасының «Ғалаба хабар қураллары ҳаққында» Нызамының 6-статьясын бузып ел арасына таратыўдағы мақсети түсиниксиз.
«Мийнет» Кодексине муўапық, қәнигени себепсиз жумыстан босатыў мүмкин емес» ҳ.т.б. деместен бурын сайты жүргизиўшилер пуқараның мүрәжатын үйренип шыққанында, суд қарары орынлағанын, усыныс етилген жумыстан пуқараның өзи бас тартып, қарсылық еткенин анықлаған, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жылы 9-сентябрьдеги «Өзбекстан Республикасында Санитария-эпидемиология хызмети системасын түптен жетилистириў ис-илажлары ҳаққында» ПФ-5814-санлы Пәрманы менен танысқан ҳәм пуқараУтегеноваЗ.ның ҳуқықлары жумыс бериўши тәрепинен нызамлы рәўиште тәмийинленгенлигине ықрар болған, бирлик санитария врач жәрдемшиси лаўазымына жоқары категориялы, жеңилликли ҳуқыққа ийе, маманлығы ҳәм мийнет өнимдарлығы жоқары болғанлықтан қалдырылған Р.Ҳ.Ембергеновтың лаўазымының 0,5 ставкасын алып бериўин талап еткенин анықлаған болар еди.
Пуқаралық ислери бойынша Нөкис районлараралық судына талапкер Утегенова З.М. жуўапкер Тақыятас районлық СЭТОға қарата: «1. Буйрықты бийкарлап жумыс орнына қайта тиклеў; 2. мәжбүрий бос жүрген күнлери ушын ис ҳақы өндириў; 3. Руўхый зыян өндириў; 4. Өз қәнигелиги бойынша жумыс пенен тәмийинлеў миннетлемесин жүклеўди» сораған.
Суд бийликтиң жумысқа тиклеў тәрепи дәрҳал орынлаўға қаратып, даўаның қалған тәрепи қанаатландырылмастан қалдырған. Лекин,Утегенова З.бул жумыс орнынан бас тартқан.
УтегеноваЗ.ның Тақыятас районлық СЭТОның бас шыпакери Д.Пайзуллаев ҳәм «РесСЭС»тиң юристи Р.Хожаназаровлардың адресине келтирген билдириўлери тийкарсыз, әмелдеги Өзбекстан Республикасы Пуқаралық процессуал кодексиниң 2-бабы «Пуқаралық суд ислерин жүритиў принциплери» деп аталып, усы баптың 10-статьясында тәреплер «тартысыў ҳәм тең ҳуқықлығы» принципинде пуқаралық суд ислерин жүритиўи, тәреплердиң тартысыўы ҳәм тең ҳуқықлығы тийкарында әмелге асырылады» деп көрсетилген, ашық суд мәжлисинде тәреплердиң артықша ҳәрекетлери, нызам шеңберине сыймайтуғын ўәжлерин суд өз ўақтында тоқтады, бундай ҳәрекетлер даўам ете берсе, басшылық етиўши тәреплерди суд залынан шығарып жиберетуғынын қатаң ескертеди. Тәреплердиң бир-бирине болған қарама-қарсылығы тәкирарланса, ашық суд мәжилисинде судқа ҳүрметсизлик еткени ушын суд атынан ҳәкимшилик жәриймаға тартыў ҳаққында қарарды жәриялаўы мүмкин. Лекин, бундай ҳәрекетлер Тақыятас районлық СЭТОның исенимли ўәкили, юрист Р.Хожаназаров тәрепинен исленбеген ҳәм суд мәжилислеринде тәртипке толық бойсынылған, талапкер УтегеноваЗ.ның тийкарсыз билдириўи жәмийетшиликтиң дыққатын өзине қарата алмайды. Ҳақыйқат ийиледи, майысады, бирақ сынбайды…

Қарақалпақстан Республикасы Санитария-Эпидемиологиялық тынышлық орайының жәмийетшилик пенен бирге ислесиў бөлими

You may also like

Comments are closed.