Янгиликлар

11-класс питкериӯшилериниң жоқары оқыў орнына кириў көрсеткиши бойынша жәрияланған рейтиңде Қарақалпақстан үшинши

22-октябрь күни Өзбекстан Республикасы Халық билимлендириӯ министрлиги тәрепинен видеоконференция тәризинде өткерилген Коллегия мәжилисинде улыӯма билим бериӯ мектеплериниң рейтинги жәрияланды, деп жазбақта Халық билимлендириў министрлиги сайты. Оған муўапық, 11-класс питкериӯшилериниң жоқары оқыў орнына кириў көрсеткиши бойынша Қарақалпақстан Республикасы  10,4 пайыз бенен 3-орынды бәнтлеген. Бухара ӯәлаяты 16,5% бенен биринши, Ферғана ӯәлаяты 10,7% бенен екинши, Қарақалпақстан Республикасы 10,4% көрсеткиши менен үшинши орынды ийеледи.

You may also like

Comments are closed.