Янгиликлар

Исбилермен неге чек бермеди?

Нөкис қалалық тутыныўшылар ҳуқықларын қорғаў жамийети «Исеним телефоны»на Нөкис қаласы турғыны С.К.дан «қаламызда жайласқан КИНДЕР балалар кийим-кеншеклерин сатыў дүканына 166 400 сумға балалары ушын кийим-кеншек сатып алғаны, саўда орны тәрепинен товар чеки берилгени, бирақ касса чеки берилмегени ушын сатыўшыдан төлген нақ пулы ушын касса чекин сораса, саўда орны хызметкери тәрепинен ҳәр-қыйлы бәнелер келтирилип, касса чекин бермегенлигине ҳәм сатып алған товарларын қайтарып алып қойғанлығына» наразылығы ҳаққында мүражат келип түсти.
Мүражат Нөкис қалалық тутыныўшылар ҳуқықларын қорғаў жамийети қанийгелери тәрепинен тийисли тәртипте үйренип шығылды.
Уйрениў даўамында «KINDER» саўда орны ийеси, жеке исбилермен Р.Ерназарова, пуқара «тутыныўшы» С.К.ға 2020-жылы 19-ноябрь күни, саат 13:00де 166 400 сумға саўда ислегенлиги, товар чекин бергенлиги, бирақ тутыныўшы касса чекин сораған ўақытта, касса аппаратына қойылған сим картасының пулы таўсылып қалғанлығын айтып касса чекин бермегенлигшин атап өтти. Болған ўакыялар ҳаққында жазба түрде түсиник хатын бериўи соралғанда, ол дәслеп түсиник хат бериўден бас тартып, «салықшы» «ажағасы»на қоңыраў етип мәслаҳат сорай баслады. Салықшы «ажағасы»нан керекли маслаҳатларын алғаннан соң «бәри-бир өзимниң адамыма барады екенғо, өз адамым болмаса, булай отыра алмайманғо» деп түсиник хат жазып бере баслады.
Усы орында бир ой пайда болады-демек айырым жеке исбилерменлер салықтағы өз аға-инилерине арқа сүйеп, мәмлекетимиз тәрепинен белгилеген нызамларды мисе тутпастан, пулларды касса қадағалаў машиналары есабынан өткерместен, касса чекин ямаса оларға теңлестирилген талонлар, квитанциялар берместен нақ пулларды банктен тысқарыда айландырып, салықшы «аға-инилери»ниң жәрдеминде, дараматларын мәмлекетимизден жасырып келмекте екен-да.
Бул бойынша топланған ҳүжжетлер алдағы ўақытларда бундай кемшиликлердиң алдын алыў мақсетинде ҳәм жеке исбилерменге тийисли тәртипте шара көрилиўи ушын Нөкис қалалық мәмлекетлик салық инспекциясына жиберилди.
Натийжеси бойынша расмий жуўап күтип қаламыз.

Нөкис қалалық тутыныўшылар ҳуқықларын қорғаў жәмийети

You may also like

Comments are closed.