Янгиликлар

Экология комитети тил байрамына арнап өткерилген таңлаў жеңимпазларын хошаметледи

2020-жыл 1-Декабрь Қарақалпақ тилиниң мәмлекетлик тил бийлиги алғанына 31 жыл толыӯ мүнәсебети менен «Мәмлекетлик тил 31 жаста» атлы байрам кешеси болып ѳтти. Тил байрамы мүнасебети менен Қарақалпақстан Республикасы Экология комитетинде салтанатлы түрде ѳткерилген карақалпақ тили байрамына филология илимлер докторы, профессор ҳәм Ѳзбекистан мәденият хызметкери, атақлы шайыр, Өзбекстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў мәмлекетлик комитети баслығының мәсләҳатшысы, Қарақалпақстан Республикасы экология партия ҳәм таңлаӯ жеңипазлары қатнасты. Таңлаӯ жеңипазларына комитет тәрепинен миннетдаршылық ҳәм саӯғалар тапсырылды. Ўатанымыз мәртебеси, абройы, ана тилимиз бенен бирге уллығлана берсин. Және бир мәрте байрамыңыз мүбәрек болсын, әзизлер!

Қарақалпақстан Республикасы Экология комитетиниң мәлимлеме хызмети

You may also like

Comments are closed.