Янгиликлар

Өзбек миллий академиялық драма театры жәмәәти дөретиўшилик ҳәптелигиниң жуўмақлаўшы кешеси өткерилди

Алдын хабар етилгегиндей, Өзбек миллий академиялық драма театры жәмәәти республикамызда дөретиўшилик сапар менен мийман болмақта. Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында дөретиўшилик ҳәптеликтиң жуўмағына бағышланған илаж болып өтти. Кешеде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Давлетов сөзге шығып жыйналғанларды дөретиўшилик ҳәптеликтиң табыслы өткенлиги менен қутлықлады. Соң еки театр жәмәәтин Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тәрепинен таярланған “Алғыснама” менен сыйлықлады. Сондай ақ, Өзбек миллий академиялық театры актёры Толиб Мўминовқа “Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен артист” ҳүрметли атағы тапсырылды.

You may also like

Comments are closed.