Янгиликлар

Мойнақ районлық ИИБ тәрепинен қәўипли рецивист изленбекте. Дыққат!

Мойнақ районлық ишки ислер бөлими тəрепинен Өзбекстан Республикасы Жынаят кодексинң  226-статьясы 2-бөлиминиң «б» бәнтинде көрсетилген жынаятты ислегенликте айыпланып, тергеўден қашып жүрген 1967-жыл 27-ноябрде Мойнақ районында туӯылған, «Қазақдəрья» АПЖ турғыны, миллети қарақалпақ, бас шарасы етип қамаққа алыў белгиленген, қəўипли рецидивист Ауезов Оразалы изленбекте.

Белгилери: бойы 170-175 см шамасында, шашы сарығыш рең, мурны узын, аўзы орташа, көзи үлкен, жүзи домалақтан келген ҳəм сарығыш рең.
“Жоқарыдағы сүўреттеги излениўде жүрген жынаятшыны қай жерде болмасын көрген-билгенлер, ҳəзирги күнде оның жасырынып ҳəм жасап атырған орнын билетуғынлар болса төмендеги телефонларға қоңыраў етип байланысыўын ямаса РИИБ нəўбетшилик бөлимине келип хабарлаӯын соранамыз.

Телефонлар:  (61) 322-12-41,  (61) 322-11-85,  (61) 322-11-32 (РИИБ); (61) 322-12-02 (нəӯбетшилик бөлими),  (61) 322-17-39  (факс)

Жынаятшыны қолға алыўда көрсеткен жəрдемиңиз ушын алдыннан миннетдаршылық билдиремиз” деп излеў жәрияламақта Мойнақ районлық ишки ислер бөлими.

You may also like

Comments are closed.