Янгиликлар

Хожелиде “Алғыс – 2020” сыйлықлаў мәресими өткерилди

Хожели районында жыл жуўмағы бойынша “Алғыс – 2020” сыйлықлаў мәресими өткерилди. Мәресимди Хожели районы ҳәкими Жеңис Маратович Ермашев ашып берди ҳәмде қәбилийетли жаслардың пән, тәлим, медицина, мәденият, әдебият, көркем өнер, спорт, ислеп шығарыў, ҳуқуқты қорғаў уйымларындағы айрықша жетискенликлери ҳәмде тараўдың раўажланыўына өзиниң мүнәсип үлесин қосып киятырған, ўатансүйгиш жасларды байрам менен қызғын қутлықлады.

“Алғыс – 2020” сыйлықлаў маресиминде “Жылдыӊ ең жақсы жас қосық атқарыўшысы” номинациясы менен Сабуров Боходир Хожабаевич, “Жылдыӊ ең жақсы медицина хизметкери” номинациясы менен Нурманрва Гулзамира Жалғасбаевна сыйлықланды.

Бул номинация ийелерине сыйлықты Жаслар ислери агентлиги Қарақалпақстан Республикасы басқармасы баслығы орынбасары Икрам Абдикаликов тәрепиннен салтанатлы түрде тапсырды.

Сондай-ақ, “Алғыс 2020” хошаметлеў мәресиминде төмендеги номинациялар бойыншада жеңимпазлар анықланды:

– Жылдыӊ ең жақсы жас оқытыушысы номинациясы жеӊимпазы Абдижамилова Гулназ Абдихаликовна,

– Жылдыӊ ең жақсы жас исбилермени номинациясы жеӊимпазы Матмуратов Ғулам Гафурович,

– Жылдыӊ ең жақсы жас ишки ислер хизметкери номинациясы жеӊимпазы аға лейтинант Тажетдинов Имамтдин Сарсенбаевич,

– Жылдыӊ ең жақсы жас спорт устасы номинациясы жеӊимпазы Наурызбаев Парахат Сапарбаевич,

– Жылдыӊ ең жақсы жас қосық атқарыўшысы номинациясы жеӊимпазы Сабуров Баҳодир Хожабаевич,

– Жылдыӊ ең жақсы медицина хизметкери номинациясы жеӊимпазы Нурманова Гулзамира Жалгасбаевна,

– Жылдыӊ ең жақсы жетекшиси номинациясы жеӊимпазы Кутлумуратов Одилбек Рустамович.

You may also like

Comments are closed.