Янгиликлар

“Mega Nukus”те боулинг: 80 мыңнан 120 мың сумға шекем…

Нөкис қаласындағы “Mega Nukus” саўда орайында рекреатив жаңа бөлим шөлкемлестирилди. Орайдың төртинши қабатында боулинг жумыс баслады. 31-декабрь күнинен иске түскен боулинг пуқаралар ушын хызмет етпекте.
Kar24.uz сайты саўда орайы директоры Алишер Аллаяров менен байланысты. Оның айтыўынша, бул боулинге “Mega Nukus” тәрепинен қаржы киритилген. Онда 12 киши жоллар болып, ҳәптениң барлық күнлери саат 09:00 ден 22:00 ге шекем ислейди. 15 адам жумыс пенен тәмийнленген. Боулинг топлары, үскенелери Қытайдың Гоунчжоу қаласынан алып келинген. Сондай-ақ, Kar24.uz боулинг баҳалары менен қызықты:

1 күннен 7 күнге шекемги 1 саатлық ойын ўақыты ушын төлемлер:

09:00 ден 17:00 ге шекем- 80 мың сум;
17:00 ден 22:00 ге шекем -100 мың сум.

6 ҳәм 7 күнлери (Шемби, екшемби):
09:00 ден 17:00 ге шекем- 100 мың сум;
17:00 ден 22:00 ге шекем -120 мың сум.

You may also like

Comments are closed.