Янгиликлар

Хожелиде пандемия ўақтында тарыққан пуқараға 30 млн. кредит берилди


Ɵткен 2020-жыл өзиниң оғада аўыр келгени менен ажыралып турады. Пүткил дүнья жүзин жаўлап алған коронавирус бизиң елимизди де шетлеп өтпеди. Деген менен Президентимиз тəрепинен алып барылған əдил сиясат ҳəм кеңпейил халқымыздың аўызбиршилиги бул сынақты да жеңип өтиўге имканият жаратты.
Пандемия дəўиринде баслы мақсет халқымыздың саламатлығын сақлаў болды. Сонлықтан көпшилик кəрханалар, исбилерменлер өз жумысын ўақтынша тоқтатыўға мəжбүр болды. Халықтың белгили қатламы дəраматсыз қалды.
Бирақ, мəмлекетимиз оларды таслап қоймай ҳəр тəреплеме қоллап-қуўатлады. Соның менен бирге елимизде саўап исти ислеўши жақсы инсанлар өзлериниң жəрдемин берди.
Экономикалық раўажландырыў ҳәм камбағаллықты қысқартырыў Хожели районы бөлими басламасы менен райондағы «Жүзимзар» МПЖда жасаўшы пуқара Ю.Абдуллаевқа «Akfa» пластик айна ҳәм есиклерди ислеп шығарыў ушын 30 млн сўмлық кредит Агробанк тәрепинен ажыратылды. Ю.Абдуллаев өз үйинде айна ҳәм есиклерди ислеп шығармақта, сондай-ақ мәмлекелик салық төлемлеринен жеңилликлерге ийе болып, «Темир дәптерден» шығарылды.

You may also like

Comments are closed.