Янгиликлар

Қоңырат районы: Ким кимди алдады? Неге жәрдем берилсе де, пуқара және жәрдем сорайды?

“Жаслық”тағы апа илажсыздан жәрдем сорайды. Исенемиз, мәмлекетте өз перзентин аш қоймайды! Kar24.uz каналында жәрияланған мақалаға “Жаслық”
пасёлка пуқаралар жыйыны ақсақалы төмендегилерди мәлим етти.
«Жаслық» пасёлкасы пуқаралар жыйыны Сизге 04.01.2021 жыл күнги №690631/20 санлы Өзбекстан Республикасы Президентиниң исеним телефоны арқалы келип түскен мурәжат бойынша төмендегилерди мәлим етип билдиреди: “Жаслық” пасёлкасы пуқаралар жыйыны аймағындағы Темир жол жайлары 19-үй 12-ханада жасаўшы пуқара Ниязбаева Камажай Мандибаевна ҳәзирги ўакытта пасёлка аймағындағы 28-мектепке шекемги билимлендириў шөлкеминде от жағар болып ислеп атыр, шаңарағында еки перзенти менен биргеликте турады. Бул пуқарага 21-апрель 2020-жыл күни қәўендерлер тәрепинен, 8-июль ҳәм 15-август күнлери Мәҳәлле тәрепинен азық-аўқат өнимлери, 14-август 2020-жыл күни шаңарағындағы 2 перзенти ҳәм өзи ушын ҳәр бирине 220000 сўмнан, жәми 660000 сўм, 18-сентябрь 2020-жыл күни 16-жасқа толмаған еки перзентиниң ҳәр бири ушын 500000 сўмнан жәми 1000000 сўм, пластик есап бетине ақша салып берилди. 20-апрель 20-июль күнлери ис-ҳақы төленетуғын жәмийетшилик жумысларына тартылды, ҳаяллар дәптерине киритилди. Ҳәзирги күнде жасаў шараяты жақсы, ҳеш кандай жәрдемге мүтәж емес.

«Жаслық» ППЖ ақсақалы С.Шаменов берген мағлыўматы

You may also like

Comments are closed.