Янгиликлар

1-февралдан жаслар жетекшиси айлығы неге азаяды? Азайыў “сиясаты” неге байланыслы?

Жетекшилердиң штат бирлиги 0,25 ставкаға азайпақта. Буннан алдын жаслар жетекшилерге тайпаларға бериў мәселеси тәжирийбели юристлер тәрепинен үйренилип шығылады.

Жаслар жетекшиси -1 млн. 567 мың 799 сум.

Президенттиң 5-июлдағы ПЫ-5106 санлы қарарына муўапық 2017-2018 оқыў жылынан баслап билимлендириў орынларында үлкен жетекши, дөгерек басшысы штат биоликлерин тамамлаў есабына лаўазым айлығы жоқарғы класс оқытыўшыларына теңлестирилген еди. Президенттиң 2020-жылы 6-ноябрь күнги ПФ-6108 санлы пәрманына муўапық бул лаўазым штат бирлиги 2021-жыл 1-январдан баслап 0,75 ставкаға азаяды.

Усы орында түсиниксиз сораўлар туўылады: бул азайтыў “сиясаты”на не себеп болды?
Екиншиден, айлықлар бюджет мекемелериниң көбейиў алдында турған бир ўақытта азайыўы түсиниксиз түйилмейди ме?

You may also like

Comments are closed.