Янгиликлар

Нөкис районы: Депутатлар тийкарсыз қымбатлаған жол ҳақы мәселесине айдынлық киргизди

Бүгин, депутат М.Бегдуллаев ҳәм Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң “Санаат, транспорт, қурылыс, коммунал хожалығы мәселелери ҳәм халыққа хызмет көрсетиў бойынша турақлы комиссия”сы басламасы менен Нөкис районы менен Нөкис қаласы аралығына қатнаўшы транспортларда жол хақыларын тийкарсыз көтерип хызмет көрсетип атырғанлығы мәселесине анықлық киргизиў мақсетинде ашық сәўбетлесиў болып өтти. Бул ашық сәўбетлесиўге Қарақалпақстан Республикасы Транспорт министрлиги, Монополияға қарсы гүресиў комитети, мәмлекетлик салық басқармасы, Нөкис қаласы ҳәм Нөкис районы аралығына жолаўшы тасыў хызмети менен шуғылланыўшы кәрхана баслықлары ҳәм ғалаба хабар қураллары ўәкиллери қатнасты.
Ашық сәўбетлесиўде Нөкис районы менен Нөкис қаласы аралығына қатнаўшы транспортларда жол ҳақыларының 50 пайызға көтерилип кетиў себеплери үйренилди. Нөкис қаласы ҳәм Нөкис районы аралығына жолаўшы тасыў хызмети менен шуғылланыўшы кәрханалар Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси жанындағы қала, қала әтирапы, қалалараралық автотранспорт жәнелислеринде жолаўшы тасыўды шөлкемлестириў комиссиясы жуўмағына тийкар шәртнама дүзгенде Нөкис-Нөкис район жөнелисинде 1 км ушын 82 сумнан 85 сумға шекемги тарифлер белгиленген. Соған қарамастан бул кәрхана баслықлары тәрепинен жанар май ҳәм автотранспорт қуралларының аўысық бөлеклери қымбатлағанығы бәне етилип өз басымшалық пенен 50 пайызға (1000 сумға) қымбатлатқаны тийкарсыз деп табылды.

Анық етип айтар болсақ, Нөкис-Нөкис район жөнелислеринде шәртнамаласқан баҳа, яғный 2000 сумнан болыўы кереклиги белгилеп өтилди. Соның менен, бул шәртнама шәртлерин орынлаўда жолаўшылардан да белсендилик талап етиледи. Егер бундай жағдайлар ушырасса Қарақалпақстан Республикасы монополияға қарсы гүресиў комитети 61/ 222 30 11 санлы Исеним телефонларына сол ўақыттың өзинде қоңыраў етиўлери мағлыўмат ушын айтып өтилди.

Соның менен бирге депутат О.Даўлетбаев Нөкис районы «Арбашы» АПЖ аймағының 3 мыңнан аслам турғынлары бар екенлиги. Аймақ орайлық жол трассасынан шетте жайласқаныны қарамастан бул аймаққа тек ғана 4 дана жәмийетлик транспорт (Дамас) қатнап турғанлығы. Аймақ турғынлары ушын бул транспортлар кемлик ететуғынлығын есапқа алып автобус жөнелисин қойыў мәселеси бойынша усыныс етти.

Ашық сәўбетлесиў жуўмағында Қарақалпақстан Республикасы транспорт министрлиги усынысларды есапқа алып, жол қойылған кемшиликлер сапластырылатуғынлығын билдирди.

Нөкис районы ҳәкимлиги Мәлимлеме хызмети

You may also like

Comments are closed.