Янгиликлар

“Қоскөл 4″тен депутатларға: “Бизге бақша, поликлиника керек, бир краннан суў тасыймыз”…

“Бизлер Нөкис қаласы “Қоскөл 4” аймағында 2017-жылдан баслап жасап атырған болсақ, бул жерде мәмлекетлик балалар бақшасы жоқ. Жеке меншик бақшалардың төлемине болса көпшилик шаңарақ қыйналады. Халықты қыйнап атырған және бир машқала – бул поликлиника алыста жайласқан. Баллон деген жерде туратуғын шаңарақлар поликлиниканың өзине барыў ушын такси яки еки маршрутка минеди. Ҳәзир ҳаўа суўық болғаны ушын “Жағыс” көшедеги кранлардың барлығы қатып қалған. Тек көше басында бир кран ағып тур. Кран ийеси де есаплағыш орнатылғанлықтан қыйналады. Бул машқалаларды халық сайлаған депутатлар инабатқа алып жәрдем берсе жақсы болар еди”, дейди бир топар пуқаралар өз мүрәжатында.
Депутатта мәселеге мәзи қарамай жан күйдиреди, деп исенгимиз келеди. Егер депутатлардың қолынан келмесе, биз журналистлер машқалаларды тийисли қәнигелер менен шешиўге ҳәрекет етемиз.

You may also like

Comments are closed.