Янгиликлар

ЖООларына ҳүжжетлер тек онлайн қабылланады

ЖООларына ҳүжжетлер 2021-жыл 20-июннан баслап қабыл етиле баслады.
Ҳүжжетлерди 2 усыл менен тапсырыў мүмкин:
1) ДТМның my.dtm.uz сайты арқалы;
2) my.gov.uz порталы арқалы.
Талап етилетуғын ҳүжжетлер:

  • паспорт;
  • диплом;
  • тил билиў сертификаты;
  • жеңилликлер бар болса оны тастыйықлаўшы ҳүжжет соралады.
    Усы жылдағы питкериўшилер ушын:
  • паспорт;
  • питкергенлиги ҳаққында аттестация.

Ҳәмире Кдирбаева

You may also like

Comments are closed.