Янгиликлар

Мәжбүрий орынлаў бюросы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тәрепинен дәптерлерге киритилген пуқаралар ушын 7 млрд. сўмдан артық қаржылар өндирилди

Бюро органлары шөлкемлестирилгеннен кейин, ҳәзирги күнге шекем Қарақалпақстан Республикасы басқармасы ҳәм район (қала) бөлимлери тәрепинен 4,8 трлн. сумнан артық орынлаў ҳүжжетлериниң орынланыўы тәмийнленди.
Əмелдеги ɵндириў, ɵткен жылдың мас дəўири менен салыстырылғанда 230,3 млрд. сўмға, яғный 203% артқанын кɵрсетпекте.
Ѳзбекстан Республикасы Президентиниң 24.11.2020-жылғы “Суд ҳүжжетлери ҳəм басқа органлар ҳүжжетлерин орынлаў системасын жəнеде жетилистириў илəж-шаралары туўрысында”ғы ПФ-6118-санлы Пəрманы ҳəм усы тийкарында ɵткизилген жыйналысларда жүклетилген ўазыйпалардың орынланыўын тəмийнлеў жүзесинен, басқарма, қала ҳəм район бɵлимлери ис жүритиўинде 01.06.2021-жыл ҳалатына ɵткен жыл қалдығы менен жəми 1 трлн. 253 млрд. сумлық 84 259 орынлаў ҳүжжети ис жүритиўде болған.
Соннан, 5 ай даўамында 721 млрд. сумлық 42 500 дана орынлаў ҳүжжети тамамланған болса, 24 679 данасы бойынша жəми 343,5 млрд. сум əмелде ɵндирилди.
Усы жылдың 5 айы даўамында, алып барылған мəжбүрий орынлаў ҳəрекетлери нəтийжесинде 351,3 млрд. сумлық 14 109 дана салық қарыздарлығы менен байланыслы орынлаў ҳүжжетиниң орынланыўы тəмийинленди. Соннан, 5 153 данасы бойынша 163,9 млрд. сўм қарыздарлық əмелде ɵндирилди.
Ҳəзирде, 1 июнь ҳалатына ҳарекетте 133,3 млрд. сўмлық 8 580 орынлаў ҳүжжети қалдықта болып, қарыздарлықты қаплаў ушын жəми 15,1 млрд. сўмлық 28 дана мал-мүлклери хатланды ҳәм соннан, жəми 13,9 млрд. сўмлық 26 дана мал-мүлк реализация қылыў ушын электрон онлайн-аукцион арқалы саўдағы шыгарылыўы тəмийнленди.
Мəмлекет пайдасына ɵндириў менен байланыслы 398,3 млрд. сўмлық 29 054 данасы тамамланып, 16 мың данасы бойынша 181,2 млрд. сўм əмелде ɵндирилди.
Откен 5 айдаўамында мəмлекетлик орынлаўшылардың үгит-нəсият ҳəм түсинтириў жумыслары нəтийжесинде 230 шаңарақтың ɵз-ара жарасыўына ерисилди, 372 ɵндириўши ɵз қəлеўи менен алименттен ўаз кешкенлиги себепли, орынлаў ислери тамамланды.
Ал, алимент тɵлеўден бас тартып жүрген 443 қарыздардың қарсысына қыдырыў жарыяланып, биргеликте алып барылған илажлар нəтийжесинде 74 ти таўылды ҳəм алимент қарыздарлығы толық ɵндирилди.
Сондай-ақ, жоқарыда атап ɵтилген Пəрман менен еңгизилген жаңа тəртипке кɵре, салықтан тысқары мəмлекет пайдасына ɵндирилген 6 түрдеги орынлаў ҳүжжетлери қаржылары есабынан, жəрдемге мүтəж пуқараларды қоллап-қуўатлаў мақсетинде, усы жылдың январь-май айларында жəми 7 млрд. 068 млн. сўмнан аслам қаржылар, “Темир дəптер”, “ҳаяллар дəптери” ҳəм “жаслар дəптер”лерине пропорционал тəризде ɵткерип берилди.

You may also like

Comments are closed.