Янгиликлар

Қарақалпақстанға нызамнан “жасырынып” киятырған тахтайлар анықланды

Товарлардың кодын өзгертип, бажыхана төлемлеринен кашыў, буның нәтийжесинде жасырын экономикаға қол урыўға болған ҳәрекетлер бажыхана хызметкерлери тәрепинен өз ўақтында әшкара етилмекте, деп хабарлайды Бажыхана басқармасы. Қарақалпақстан Республикасы бажыхана басқармасы “Нөкис” сыртқы экономикалық искерлик бажыхана посты қәнигелери тәрепинен республикамызда искерлик алып барып атырған исбилерменлик субъектлериниң бириниң атына алып келинген ҳәм “қәўипли басқарыў” системасында “сары” өткелге бағдарланған “арнаўлы қурылыс ағаш тахтайы” товарының ҳүжжетлери тексерилди. Нәтийжеде, кодлар бажыхана қәнигелеринде гуман туўдырып, “қызыл” өткелге бағдарланады ҳәм басқарманың Сыртқы экономикалық искерликти тарифсыз тәртипке салыўды қадағалаў ҳәм бажыхана экспертизасы топары тәрепинен экспертиза өткерилди.
Экспертиза жуўмағында усы товарлар усыныс етилген кодқа ийе емес, керисинше, пүткил басқа кодқа ийе екенлиги анықланды. Мәмлекет бюджетине бажыхана төлемлеринен 274 миллион сум қосымша қаржы есапланды.

You may also like

Comments are closed.