Янгиликлар

Жәрдемди соратпағай, бирақ Қанлыкөлли пуқара ҳәкимияттан жәрдем сораўға мәжбүр

Kar.24.uz сайтына Қанлыкөл районы “Бостан” АПЖ аймағы турғынынан мүрәжат келди. Онда жазылыўынша, Қанлыкөл районы “Бостан” АПЖ аймағында жасаўшы пуқара Қошпанов Жолдасбайға тийисли турақ жайдың бүгинги аўҳалы авариялық жағдайға келип қалған. Пуқараның айтыўынша, 2021-жылдан бери барлық сайтларға мүрәжат жоллаған. Бирақ, усы күнге шекем ҳеш кимнен ҳеш қандай жәрдем болмаған. “Шаңарақта тек ғана келиншегим екеўимиз турамыз. Жаңа жай салыўға финанслық жақтан қурбымыз жетпейди. Бул машқала бойынша бизге көмек бериўин сораймыз”, – дейди пуқара.
Дурыс, мәмлекет ғазнасы таўсылмас кән емес, оның да баратуғын жери бар. Бирақ, ҳәкимият саўап ушын жәрдем берсе нур үстине ағла нур болар еди. Қанлыкөл көпшилик мүрәжатке тыныш турыў сиясатын әмелге асырады. Бәлким, бул мүрәжатқа басқа жәрдем нәзери менен қараған мақул болар. Себеби, ол бүгин көмекке, ҳақыйқатында да мүтәж шығар?
Ҳәкимият мәселени үйренип, тийисли шешим қабыл етиўине исенемиз.

You may also like

Comments are closed.