Янгиликлар

Перзентли болған студентке ЖОО тәрепинен напақа пулы бериледи

Студент ЖООна арзаны бала туўылған күннен баслап алты айдан кешиктирмей береди ҳәм оған ЖОО администрациясы тәрепинен белгиленген напақа пулы 10 күннен кешиктирмей төлеп бериўи мәжбүрий болып есапланады. Ҳәзирги күнде напақа пулы муғдары 490.000 сўм. Бул напақа пулы бир мәртебе бериледи
Керекли ҳүжжетлер төмендегише:
– ЖОО ректоры атына арза
– Паспорт нусқа (копия)
– Туўылғанлық хаққында гүўалық нусқасы.

You may also like

Comments are closed.