Янгиликлар

Кандай жағдайда абитуриент тест сынақларынан “қуўылады” яки тест жуўмағы шықпайды?

Тест сынақлары өткерилетуғын аймаққа яки имаратқа кириўде микрокалькулятор, сөзлик, кесте, китап, қол телефон, компьютер, телекоммуникация қурылмалары ҳәм басқа затлар, “шпаргалка”лар алып кириўге ҳәрекет етсе, алып кирген болса ямаса олардан тест сынақлары даўамында пайдаланса;

  • тест материалларын басқа абитуринетке берсе яки оларға жәрдемлессе;
  • тест сынақлары ўақтында бир-бири менен сөйлессе;
    -тест материалларын имараттан сыртқа алып шықса, тест тапсырмалары китабы бетин жыртса;
    -тест сынақлары ушын ажыратылған ўақыт тамамланғаннан соң тест материалларын тапсырыўдан бас тартса;
    -тест сынақлары ўақтында видеобақлаў арқалы абитуриенттиң тәртип ҳәм қағыйдаларға әмел етпегенлиги анықланған жағдайда деп хабар береди Мамлекет тест орайы.

You may also like

Comments are closed.