Янгиликлар

Нөкис – Ақтөбе- Нөкиске пәрўаз етемиз!

“Uzbekistan Airways” АЖ 2021-жыл 29 -июлден баслап Нөкис – Ақтөбе- Нөкис жөнелисине ҳәптесине бир мәрте Пийшемби күнлери үзиликсиз рейсти әмелге асырады.
Нөкис – Ақтөбе бағдарындағы авиабийлет баҳасы 1 071 693 сўмнан, Нөкис – Ақтөбе – Нөкис бағдары бойынша авиабийлет баҳасы болса 1 853 472 сўмнан басланады.
Авиабийлет авиакомпанияның рәсмий сайтынан, Өзбекстан Airways Sales филиалынан ямаса авиакомпания агентлеринен сатып алыўыңыз мүмкин.

☎️ Байланыс -орайы номери:
78 140 02 00 (24\7)

You may also like

Comments are closed.