Янгиликлар

Мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўде агент болиўды қалейсизбе?

Агент ким бола алады?
Агент – аккредитациядан өткен оқыў орайлары тәрепинен берилетуғын сертификатқа ийе болған, мәмлекетлик хызметлер көрсетиў мәлимлеме системасы арқалы арза бериўшилердиң мағлыўмат ҳәм ҳүжжетлерин тийисли мәмлекетлик органы ямаса шөлкемге жибериў ҳәмде хызмет нәтийжесин арза бериўшиге усыныс етиў искерлигин әмелге асырыўшы жеке тәртиптеги исбилермен ямаса юридикалық шахс болған исбилерменлик субъектиниң хызметкери
Агент – Мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў ҳуқықын бериўши сертификатқа ийе болыўы ушын оның жасы ҳәм мағлыўматына қарамастан жекке тәртиптеги исбилермен ямаса юридикалық шахс статусына ийе болған исбилерменлик субъектиниң хызметкери болыўы зәрүр.
Исбилерменлик субъекти оның хызметкерлери сертификат алыўы ушын төмендеги талаплар белгиленген:

 • мәмлекетлик хызметти көрсетиў ушын кеминде 15 м кв майданға ийе болған имәраттың болыўы;
 • мәмлекетлик хызметин көрсетиўши ҳәр бир хызметкер компьютер ҳәм басқа зәрүр техника менен тәмийинленгенлиги;
 • кеминде 5 адам ушын арналған күтиў орынлықларының болыўы;
 • банк есап бетине ийе болыўы;
 • қадағалаў-касса техникасы ҳәм (ямаса) есап-китап терминаллары орнатылғанлығы.

Агент болыў ушын қайсы оқыў курсларында оқыў керек?
Оқыў курслары Мәмлекетлик хызметлери орайлары тәрепинен көрсетилетуғын, талапкерлер таңлаған хызметлер түрлери бойынша 40 саатлық оқыў дәстүри тийкарында оқыў орайының имәратында шөлкемлестириледи.
Исбилерменлик субъекти тәрепинен агент сыпатында көрсетилиўи қадаған етилген мәмлекетлик хызметлер:
Исбилерменлик субъектлери искерлигин тоқтатыў ҳәм сапластырыў

 • Туўылғанлықты дизимге алыў
 • Аталықты белгилеў
 • Перзентликке алыў
 • Неке дүзилгенлигин дизимге алыў
 • Некеден ажырасқанлықты дизимге алыў (ер ҳәм ҳаялдың бириниң арзасы тийкарында)
 • Некеден ажырасқанлықты дизимге алыў (ер ҳәм ҳаялдың биргеликтеги арзасы тийкарында)
 • Некеден ажырасқанлықты дизимге алыў (суд қарары менен)
 • Өлимди дизимге алыў
 • Акт жазыўларын тиклеў
 • Пуқаралық ҳалаты акт жазыўларын өзгертиў, толтырыў
 • Фамилия, аты ҳәм әке атын өзгертиў
 • Тәкирарый гүўалықлар ҳәм басқа мағлыўматнамалар бериў.
   
  Агентлер искерлиги ким тәрепинен қадағалап барылады?
  Агентлер тәрепинен хызмет көрсетиў нызамшылық ҳүжжетлеринде орнатылған тәртипте әмелге асырылады.
  Агент хызметлерин көрсетиў Өзбекстан Республикасы Əдиллик министрлиги жанындағы Мәмлекетлик хызметлер агентлигиниң бирден-бир платформасы шеңберинде әмелге асырылады.
  Агентлер искерлиги Мәмлекетлик хызметлер агентлиги тәрепинен мониторинг қылынады.
  Агент тәрепинен нызамшылық ҳүжжетлери, сондай-ақ ҳәкимшилик регламентлерде нәзерде тутылған, мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў ушын төлемлер (мәмлекетлик бажы, жыйым, төлем) усы ҳүжжетлерде белгиленген тәртипте бөлистириледи, агенттиң пуллы хызметлери ушын айрықша төлем толық түрде оның ықтыярында қалады.
  Мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў барысында агенттиң қәтеси (айыбы) сепебли ўәкилликли уйымлар тәрепинен арза бериўшиниң арзасын көрип шығыўдан бас тартылған жағдайда, арза бериўши тәрепинен сарыпланған барлық төлемлер муғдары агент есабынан қапланады.
  Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 7-декабр күнги «Мәмлекет тәрепинен тәртипке салынатуғын тараўларға жеке секторды тартыў бойынша қосымша ис-иләжлар ҳаққында»ғы ПҚ-4913-санлы Қарар;
  Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2021-жыл 19-апрель күнги «Мәмлекетлик хызметлер көрсетиўде агентлер искерлигин шөлкемлестириў ис-иләжлары ҳаққында»ғы 221-санлы Қарары.

You may also like

Comments are closed.