Янгиликлар

Тест орайы абитуриентлерден ертерек ҳүжжет тапсырыўды сорайды. Себеплери бар

ЖООна ҳүжжет тапсырыўдың соңғы мүддети 22-июль күни. Қабыллаўдың жуўмақланыўына аз пурсатлар қалған болса да, айырым абитуриентлер жөнелислерди электрон базадан таңламай кеткен, биринши мәрте тапсырып атырғанлар болса пул төлемеген. Шет тили сертификатларын тексериў ушын да ўақыт керек. Соның ушын, Тест орайы соңғы күнди күтпей тезирек ҳүжжетлерди тапсырыўды сорамақта.

You may also like

Comments are closed.