Янгиликлар

Kar24.uz сайтындағы “Бир “касса”ға жан талас яки “Очередь” қашан келеди?» атлы сын материалға рәсмий жуўап берилди

Kar24.uz телеграм каналында жәрияланған «Бир “касса”ға жан талас яки “Очередь” қашан келеди?» атлы сын материалға О.Халмуратов атындағы Республикалық көп тармақлы медицина орайы рәсмий мүнәсибет билдирди. Онда жазылыўынша, О.Халмуратов атындағы Республикалық көп тармақлы медицина орайы Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2016-жыл 10-сентябрь күнги 292-санлы Қарарының 4-қосымшасына тийкарланып, 2017-жыл январь айынан баслап 50% муғдарында өзин-өзи қаржыландырыўға өтип, төлемли медициналық хызмет көрсетип келмекте. “Орай менен АКБ «Капитал банк» Нөкис филиалы арасында еки тәреплеме дүзилген шәртнамаға муўапық 2015-жыл 5-январь күнинен баслап төлемли касса операцияларын өз миннетине алған. Орайда төлемли хызмет көрсетиў кассасы еки кассадан ибарат болып, биринши касса орайдың мәсләҳәт поликлиникасында, екинши касса болса диагностика бөлиминде жайласқан. АКБ «Капитал банк » Нөкис филиалы тәрепинен еки касса ушын еки кассир бекитилген. Соған қарамастан, орайға келген наўқасларға төлемли медициналық хызметте қолайлықлар жаратыў ушын орай тәрепинен АКБ «Капитал банк» Нөкис филиалы кассирлериниң қасына және еки кассир бекитилген.
Ҳәптениң дүйшемби күнлери наўқаслардың көп келиўине байланыслы түслик ўақтына шекем нәўбетте турыўшылар саны көбирек болады, олар ушын еки орында касса ханасы ажыратылған болып, онда төрт кассир хызмет көрсетип келмекте. Бундай жағдайлар ҳәр күни бола бермейди. Түсликтен соң ҳәм ҳәптениң басқа да күнлери кассада нәўбетте турған наўқаслар кем ушырайды. Сонлықтан тек ғана дүйшемби күни наўқаслардың кассаға нәўбетке турыўы көп болғанлығы ушын АКБ «Капитал банк» Нөкис филиалы тәрепинен 3 ҳәм 4-кассаларды ашыў зәрүрлиги жоқ екенлигин билдиремиз”.

You may also like

Comments are closed.