Yak. May 26th, 2019

Kar24.uz

Биз ёзишдан олдин ўйлаймиз

Телефон заманагөйликтиң белгиси: Ҳаў?!

1 min read

       Жақында бир үйге мийманға бардым ҳәм бир ўақыяның гүўасы болдым. Анасы мектеп жасындағы баласын үй жумыслары менен жумсап атыр екен. Сол пайытта оның дослары Бахытжан ҳәм Тимур келип қалды. Ислам дослары  менен ҳал-аўҳал сорасып болып: «Азырақ күте турың, мен жумысларымды бир жөнкил қылып алайын» -деп олардан кеширим сорады. Дослары изли-изинен телефонларын ашып, биреўи музыка тыңласа, екиншиси биймәни сөзлер айтып, телефоннан сойлесе баслады. Ислам досларынан телефонларын өширип, азырақ қол-көмегин бериўди сорады. Ал, олар болса музыканың даўысын бәлентлетип, буны еситпегенге салып отыра берди. Соң Тимур Исламға қарап: «Ислам сен неге ҳеш телефон усламайсаң? Егер телефоның болғанда ҳәр қыйлы социаллық тармақларға кириўди үйрететуғын едик» – деди.

        -Ырасын айтсам мен телефонға да, социаллық тармақларға да қызықпайман. Телефон алып бериң, деп ата-анамды да қыйнаған емеспен,-деди Ислам. Сонда Бахытжан: «Телефон деген жақсы-ғой. Сен де биреўин алып, заманагөй инсан болып жүрсең-о» -деп оның үстинен мысқыллап күлди. Сонда Ислам: «Телефон услап, социаллық тармақларға киргениңиз бенен заманагөй жаслар есапланбайсыз. Негизинде шет тиллерин жақсы билген, заманагөй ахборот технологияларын терең өзлестирген, билимли, ҳәр тәреплеме интеллектуал жаслар ҳақыйқый заманагөй жаслар есапланады. Телефон усламаған айып емес!» -деп оларды дизден қайтарды. Мен болсам Исламның бул жуўабынан жүдә қуўандым.

         Ал, дослары болса не дерин билместен тым-тырыс болып қалды.

                                                                       Гоззал Жалгасова

      KAR24.UZ» сайтида эълон қилинган материаллардан нусха кўчириш, тарқатиш ва бошқа шаклларда фойдаланиш фақат таҳририят ёзма розилиги билан амалга оширилиши мумкин. «KAR24.UZ» Гувоҳнома: №710177. Берилган санаси: 10.04.2019 йил. Муассис: «Kar24» News Media МЧЖ. Электрон манзил: kar24@mail.ru Телефон: +99891 2702198 Сайтда эълон қилинаётган муаллифлик мақолаларида келтирилган фикрлар муаллифга тегишли ва улар Kar24.uz таҳририяти нуқтаи назарини ифода этмаслиги ҳам мумкин.            
Kar24.Uz 2018-2019 | Web dizayner   BekWEB