Янгиликлар

Бизде өз гезегинде табиятқа зыян келтириўден аўлақпыз яғный kar24.uz да жәрияланған видеомүрәжатқа Қоңырат районы ҳәкимлигиниң рәсмий жуўабы

Усы жылдың 6-март күни Kar2.4uz сайтында «Қоңырат саўда комплекси» АЖ жанында өсип турған тереклердиң көширилиўи ...

Posts navigation