Сб. 30 мая, 2020

Kar24.uz

Янгиликлар биздан бошланади

День: 14.05.2020

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 4 июндаги «2002/2003 ўқув йилида Ўзбекистон Республикасининг Олий таълим муассасаларига қабул тўғрисида»ги 198-сонли қарорининг...

Бүгинги күнде дүнья жүзине қәўип туўдырып атырған “COVID-19” коронавирус пандемиясы себепли, мәмлекетимизде де карантин белгилен болыўына қарамастан, жынаят ислери бойынша...