Сб. 30 мая, 2020

Kar24.uz

Янгиликлар биздан бошланади

Карантинге қарамай Мәмлекетлик хызметлер орайлары тәрепинен исбилерменлик субьектлери дизимнен өткерилди

Коронавирус пандемиясы себепли жүзеге келген карантин шәраяты Мәмлекетлик хызметлер орайларына жәнеде үлкен жуўапкершиликти пайда етти.
Буннан бир неше жыллар алдын бир мағлыўматнаманы алыў ушын бир мекемеден екинши мекеме арасында жүрип қымбатлы ўақытларын кеткизген болса, бүгинги күнде көпшилик мағлыўматнамаларды усы орайлардан алыў имканияты пайда болды.
Мәмлекетлик хызметлер орайлары пуқараларға ҳәм исбилерменлик субъектлерине хызмет көрсетиўде қатаң тәртип-қағыйдаларға әмел қылған ҳалда хызмет алып бармақта. Мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўдиң сегиз әҳмийетли бағдарыда мине усы талапларды өзинде жәмлейди.
Карантин дәўиринде исбилерменлик субъектлерине сыпатлы хызмет көрсетиў ушын орай хызметкерлери санитария-гигиена қағыйдаларына әмел қылған ҳалда медициналық нықаплар ҳәм арнаўлы қолкаплар менен тәмийнленди.
Ҳәзирги карантин дәўиринде Мәмлекетлик хызметлер орайлары арқалы исбилерменлик субъектлерине тоқтаўсыз хызмет көрсетиў ушын исбилерменлик субъектлерин мәмлекетлик дизимнен өткериў, оларды қайта дизимнен өткериў хызметлери көрсетилип келинбекте.
Усы жылдың 16 март сәнесинен баслап бүгинги күнге шекем Мәмлекетлик хызметлер орайлары тәрепинен жәми 1795 (мың) исбилерменлик субъектлери мәмлекетлик дизимнен өткерилди.
Мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўди жыл сайын жетилистириў, хызметлерди сапалы ҳәм тез мүддети ишинде пуқараларға көрсетиў ушын Мәмлекетлик хызметлер агентлиги тәрепинен бир қанша унамлы ислер әмелге асырылмақта.
Орайлар арқалы көрсетилетуғын көпшилик хызметлерде мәжбүрий тәртипте талап етилетуғын электрон санлы имза гилтлерин талап етиў бийкар етилди.
Ендиликте хызметтен пайдаланыўшылар өзлерине қолайлы усылда, орайға келместен, үйинде отырып e-imzo.uz порталынан электрон санлы имза сертификатларын алыўлары мүмкин.

Мәмлекетлик хызметлер агентлиги
Қарақалпақстан Республикасы басқармасы
Жәмийетшилик ҳәм ҒХҚ менен байланыслар бөлими