Пт. Авг 7th, 2020

Kar24.uz

Янгиликлар биздан бошланади

АРАЛ ТЕҢИЗИНДЕ АЛЫП БАРЫЛЫП АТЫРЫЛҒАН ИЛӘЖЛАР

Мәмлекетимиз басшысының басламасы менен Арал теңизи суўы қурыған түбинде тоғайзарлық пайда етиў ҳаққындағы басламасы менен үлкен жумыслар алып барылмақта, Өзбекстан Респубилкасы Министрлер Кабинетиниң 15.02.2019 жылғы “Арал теңизи түбинде суӯы қурыған аймақларда жасыл қапламалар қорғаӯ тоғайларын пайда етиӯди жеделлестириӯ шара илажлары туӯрысында”ғы 132-санлы қарары қабыл етилиӯи болса ана тәбиятымызға болған меҳр мириӯбетимизди және де асырды деп айтыӯымыз мүмкин. Себеби, усы қарардың орынланыӯы бойынша 2018 жыл гүз-қыс ҳәм 2019 жыл бәҳәр мәӯсимлеринде 1125 мың гектар майдандажер таярлаӯ ислери, Арал теңизиниң суӯы қурыған түбинде жәми 461 мың гектар майданда фитомелиорация ислери алып барылды. Тийкарынан, жәми 445587 гектарда тухымнан, самолёт жәрдеминде 326150 гектар, техника жәрдеминде 119437 гектарға ҳәмде 15285 гектар нәллерден мәдений тоғайзарлар егилди. Буннан тысқары, “Өзбекбалықсанаат” карханасы тәрепинен тәбийий суӯ ҳәӯиз участкаларын балық аӯлаӯ хожалықларына ижараға бериӯ бойынша жәми 83 мың 227 гектар 124 кѳл таңлаӯ тийкарында ижараларға шәртнама берилган, 2019 жылда 15 мың тонна балық жетистириӯ режелестирген болып, реже 15 мың 228 тонна яки 102%ға орынланған. 2020 жылда болса 18 мың 50 тонна балық жетистириӯрежелестирилген болса, 2020 жыл 1 июль жағдайына 3 мың829 тонна балық аӯланған. Балықшылықты раӯажландырыӯ ҳалқымыз арасында нызамсыз аӯлаӯдың ҳәмде тәбиятқа тийкарсыз зыян жеткериӯлердиң алдын алады. Ѳткен жылы Мойнақ районында “Мойнақ аква санаат” МУК тәрепинен қуны 26,2 миллард сом болған балық ѳгимлерин қайта ислеӯ ҳәм консервалаӯ карханасы 2019 жылда толық иске түсирилди, кархана тәрепинен 3650 тонна балықты қайта ислеӯ, 9 миллион дана балық консервасы, 780 тонна балық фаршы, 400 тонна балық филеси таярланады.Буннан тысқары, кластер жолында “Қарақалпақбалықсанаат” ЖШЖтәрепинен жылына 200 тонна балық жетистириӯ, 5 мың тонна омухта жем ислеп шығарыӯ, 4,5 тонна балықты қайта ислеӯ цехы ҳәмде 1000 тонналық музлатқышлы камералар усы жылы иске түсирилди.
Кѳрип турғанымыздай, тәбиаттан ақылға ӯғрас пайдаланыӯ тек инсан ҳәм тәбият ортасындағы ѳз ара байланысты жақсылайды, бәлким ѳзиниң унамлы нәтийжесин береди. Турақлы рәӯиште түрли ҳуқықбузарлықлардың алды алынып барылса, тәбиатқа жеткерилген зыянлар кемейип барса, жасыл планетамыз және де жанланыӯы ҳәм гѳззал кѳриниске ийе болыӯына гүман жоқ. Тәбиятты асрап абайлайық әзизлер!

Арал тәбиятты қорғаў прокуроры Р.Ж.Жаббарбергенов