Пт. Авг 7th, 2020

Kar24.uz

Янгиликлар биздан бошланади

ТӘБИЯТТЫ АСРАП АБАЙЛАЙЫҚ

Таңдағы таза ҳаӯа, суӯ ҳәм бизге инам етилип атырған барлық тәбийий ресурслар бүгинде бизге жақсы заӯық бергенлигин ҳәр дайымда еске алмаймыз. Тәбият ҳәр дайым жер жүзинде адамзаттың барлық талапларын қанатландырып келсе де, негедур инсан сыпатында кѳпшилигимиз буны түсиниӯимиз қыйын болмақта. Арал тәбиятты қорғаў прокуратурасы тәрепинен тәбиятты қорғаўға қаратылған нызамлардың орынланыўы бойынша алып барылған прокурорлық бақлаўлар даўамында нызам бузылыў жағдайларының еледе ушырасып атырғанлығы сѳзимиздиң дәлийли бола алады.
Атап айтқанда 2020 жыл 23 февраль күни саат 20-25 лерде Қызылқум шөлинде, Бағат районында жасаўшы пухара К.Б. өзиниң аў мылтығы менен пухаралар А.И. ҳәм Я.З лар менен К.Б.ға тийисли мотоцикилинде жарытыў ускенесинен пайдаланған ҳалда, нызамсыз раўиште сүтемизиўшилер түрине киретуғын 66 дана қоянларды аўлап, атып өлтирип, 2020 жыл 25 февраль күни Төрткул районы Мискин патруль постында ҳәрекетленип киятырған Я.З.ға тийисли “Дамас” маркалы автомашинасы тийисли ҳуқуқ қорғаў уйымлары тәрепинен тоқтатылып тексерип көрилгенде, автомашина ишинде аў мылтығы, мотоцикил ҳәм 66 дана қоянлар бар екенлиги анықланған.
Пуқаралар Өзбекстан Республикасы “Ҳайўанат дүньясын қорғаў ҳәм одан пайдаланыў ҳаққында”ғы Нызамы ҳәмде Әдиллик министрлигиниң 02.05.2006 жылдағы 1569-саны менен дизимнен өткен “Аң қылыў ҳәм балық аўлаў” қағыйда талапларын бузып, Өзбекстан Республикасы ҳайўанат дүньясына 44 млн. 154 мың сўм зыян жеткерген ҳәлаты бойынша прокуратура тәрепинен Жынаят кодексининг 202-статьясы 1-бөлими менен жынаят иси қозғатылып, ҳазирде тергеў ҳәрекетлери алып барылмақта.
Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети ҳәм аймақлық инспекциялары тәрепинен 2020 жыл 6 ай даўамында Ҳайўанат дүньясын қорғаўға қаратылған нызамлар бойынша жәми 111 ҳуқуқбузарлықлар анықланып, содан 43 пуқараға 47 млн. 945 мың сўмлық жәриймалар салынып, 255 млн. сўмлық ҳаўанат дүньясына жеткерилген зыян есапланған.
Буннан тысқары усы Өзбекстан Республикасының “Өсимлик дүньясын қорғаӯ ҳәм оннан пайдаланыӯ ҳаққында”ғы нызамы талапларының орынланыўы бойынша Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаӯ комитети ҳәм оның аймақлық инспекциялары тәрепинен усы дәўирде жәми 400 ҳуқықбузарлықлар анықланып, соннан 344 пуқараға 340 миллион сўмлық жәриймалар белгиленген ҳәм 6 миллард 17 миллион сўмлық ѳсимлик дүньясына жеткерилген зыян есапланған. Жасыл қапламалы тереклер атмосфера ҳаўасының тазалығын тәмийнлеў, адамлардың денсаўлығын жақсылыў ушын үлкен әҳемийетке ийе, соның ушын нызамсыз түрде тереклерди шабыў яки набыт қылыў нызамда белгиленген жуўапкершиликти келтирип шығарады.
Ҳүрметли пуқаралар Ана тәбиятымызды абайлайық!

Амангелди Ниязымбетов
Арал тәбиятты қорғаў прокуроры орынбасары