Пт. Авг 7th, 2020

Kar24.uz

Янгиликлар биздан бошланади

Рентген ямаса томография тексериўлери жуўмағына қарап COVID-19 диагнозын қойыў мүмкин бе?

Бул сораўға Денсаўлықты сақлаў министрлиги жуўап берди:
«Яқ. Рентген ямаса басқа усы сыяқлы тексериўлерден тек ғана асқынланыў ямаса анатомиялық өзгерислер бар екенлигин көриўимиз мүмкин. Бул тексериўлерде органның қәйтип ислеп атырғанлығына ямаса қайсы вирус/бактерия менен зыянланғанын анықлаў имканы жоқ.
COVID-19 бар я жоқ екенлигин тест ямаса ПЦР усылында ғана анықлаў мүмкин».