Янгиликлар

ӨЗБЕКСТАН ҚАҲАРМАНЫ МУСА ТАЖЕТДИНОВИЧ ЕРНИЯЗОВТЫҢ ҚАЙТЫС БОЛЫЎЫ МҮНӘСИБЕТИ МЕНЕН КЕЎИЛ АЙТЫЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы – Өзбекстан Республикасы Сенаты Баслығының орынбасары, Өзбекстан Қаҳарманы Муса Тажетдинович Ерниязов мийнет жолы даўамында өзиниң ўатанымызға шексиз мухаббаты ҳәм садықлығы менен ҳақлы түрде халқымыздың қәлбинен терең орын алған уллы инсан еди. Кейинги ўақытлары хабарыңыз бар елимизде экологияға байланыслы көп унамлы ислер ҳәм басламалар алып барылды. Тәбиятымыздың шексиз инамларынан ақылға уграс пайдаланыўда елимиз азаматларының қандай жойбарлары болса, бул басламалардың барлығын кеўли толған ҳалда қоллап куўатлады. Себеби халқымыздың усы көз қарасын унамлы өзгертиўдиң пүткиллей тәрепдары еди. Әлбетте тәбиятты сүйген инсан оның барлық жаратқан инамларын шын кеўилден сүйеди. Халқын өз перзентлери киби қоллаған инсан енди арамызда жоқлығы ашшы ҳақыйқат екенлиги кеўлимизди терең шөктирмекте.

Ҳақ кеўил ҳәм пидайы инсан Муса Тажетдинович Ерниязовтың жарқын естелиги қәлбимизде мәңги сақланып қалады.

Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети жәмәәти!

You may also like

Comments are closed.