Пт. Авг 7th, 2020

Kar24.uz

Янгиликлар биздан бошланади

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОКАРҒЫ КЕҢЕСИ БАСЛЫҒЫ МУСА ТАЖЕТДИНОВИЧ ЕРНИЯЗОВТЫҢ ҚАЙТЫС БОЛЫЎЫ МҮНӘСИБЕТИ МЕНЕН КЕЎИЛ БИЛДИРИЎ

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты Баслаўыш тәлим факультетиниң профессор-оқытыўшы ҳәм студент жаслары жәмәәти қарақалпақ халқының ҳақыйқый перзенти, ел-журтымыздың дәрти ҳәм тәшўиши менен жасаған ҳақ кеўил ҳәм пидайы өмириниң соңғы демлерине шекем елим деп жасаған, халықтың дәртин өз дәрти деп билген әжайып инсан қарақалпақ халқының ел ағасы, мәмлекетлик ғайраткер Қарақалпақстан Республикасы Жокарғы Кеңесиниң баслығы, Өзбекстан Қаҳарманы Муса Тажетдинович Ерниязовтың қайтыс болыўы мунәсибети менен шаңарақ ағзаларына, ағайин-туўысқанларына, жақынларына, пүткил халқымызға терең қайғырыў менен кеўил айтады.
Елимиздиӊ гүллеп-раўажланыўы жолында көп жыллар халқымыз ушын пидайы хызмет еткен қарақалпақ халқыныӊ басшысы Муса Тажетдинович Ерниязов республикамыз жасларыныӊ ҳақыйқый ғамхоршысы еди. Оның кѳп қырлы жәмийетлик-сиясий искерлигинде халқымызды, әсиресе, жасларымызды миллий ҳәм улыўма инсаный қәдириятлар руўхында тәрбиялаў айрықша орын ийелейди.
Ийманы жолдасы, жатқан жери жәннетте болсын.

ӘЖИНИЯЗ АТЫНДАҒЫ НМПИ БАСЛАЎЫШ ТӘЛИМ ФАКУЛЬТЕТИ ЖӘМӘӘТИ