Пт. Авг 7th, 2020

Kar24.uz

Янгиликлар биздан бошланади

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы, Өзбекстан Қаҳарманы Ерниязов Муса Тажетдиновичтиң қайтыс болыўы мүнәсибети менен кеўил билдириў


Қарақалпақстан Республикасы 1-санлы Меҳрибанлық үйи жәмәәти ҳәм тәрбияланыўшылары атынан марҳумның шаңарағына ҳәм жақын ағайин-туўысқанларына терең қайғырыў менен кеўил айтамыз.

Муса Ерниязовтың өмири даўамында көп инсанларға, халқымызға әсиресе, 1-санлы Меҳрибанлық үйи тәрбияланыўшыларына өзгеше меҳир бөлип, әмелий тәризде көрсеткен қайырқомлық ислери, қылған жақсылығы ҳәм ийгиликли ислери көп.
М.Ерниязовтың 1-санлы Меҳрибанлық үйиниң қайта ири оңланыўында ҳәм де ҳәзирги заманагөй заман талабына сай шараятлар менен тәмийинлениўинде көрсеткен қайыр-сақаўатлық ислери, қалаберсе балалар менен балаларша алып барған сәўбетлесиўлери ҳеш қашан тәрбияланыўшыларымыздың ядынан шықпайды.

М.Ерниязов турақлы түрде Меҳрибанлық үйимизге келип тәрбияланыўшыларымыз жағдайынан хабар алып, олардың жасаў шараятлары менен танысып барар еди ҳәм де оларға зәрүрли буйымларды саўға есабында балаларға тапсырып, олардың қуўанышына қуўаныш қосып келмекте еди.
2019-жылда, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси атынан «1-сентябрь -Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлиги күни» мүнәсибети менен Меҳрибанлық үйи тәрбияланыўшыларының районымыздағы мектеплерге оқыўға қатнаўлары ушын соңғы типтеги «Газел» авто көлигин саўға етти.
2020-жыл март айында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси баслығы М.Ерниязов тәрепинен тәрбияланыўшы қызымыз Карамова Рано “Умид учқуни” көкирек белгиси менен сыйлықланды.
Ата-ана меҳирине мүтәж балалардың басын сыйпап, олардың кеўлин көтериў ҳәм оларда өмирге туўры жол таңлап алыўға жәрдем бериў-бул әзелий пәзийлетлеримиздиң бири. «Меҳир көрген меҳирсиз болмас»,-дейди. Биз исеним билдирип айтамыз, тәрбияланыўшыларымызға қайырқомлық көрсеткен пидайы, қайыр-сақаўатлы бундай уллы инсанды, биз жүрегимиз төринде мәнги сақлаймыз.
Ерниязов Муса Тажетдинович Қарақалпақстан Республикасы 1-санлы Меҳрибанлық үйи тәрбияланыўшыларына көрсеткен барлық ийгиликли ислери дәргай жәмәәти ҳәм де тәрбияланыўшылары қәлбинде мәнги жасайды.

Терең қайғырыў менен, Қарақалпақстан Республикасы 1-санлы Меҳрибанлық үйи жәмәәти ҳәм тәрбияланыўшылары.