Журналистик суриштирувИнтервьюМақолаларПост хабарФотофактЯнгиликлар

Бүгин 16:00 де «Айдын жол» базары орнындағы спорт комплексинде коронавирус жуқтырған наўқасларды емлеў ушын шөлкемлестирилген емлеўхананың ашылыўы режелестирилген

Бүгин саат 16:00 де бурынғы «Айдын жол» базары орнындағы спорт комплексинде коронавирус инфекциясына гүман етилген наўқасларды емлеў мақсетинде ўақтынша шөлкемлескен емлеўхананың ашылыўы күтилмекте.
Емлеўхана 390 орынға мөлшерленген. Оның биринши ҳәм екинши қабатында емлеў койкалары шөлкемлестирилип, жумсақ ҳәм қатты инвентарьлар, зәрүр медициналық әсбап-үскенелер ҳәм дәри-дәрманлар менен тәмийинленген. Медициналық қәнигелер жәрдем көрсетиўге таяр.

You may also like

Comments are closed.