Журналистик суриштирувИнтервьюМақолаларПост хабарФотофактЯнгиликлар

Пуқараны жумысқа киргизиў менен алдап, пулларына ийелик еткен шахстың тәғдири қандай болды?

Пуқара Ш.К Нөкис қаласында жасаўшы пуқара П.Л ға өзи мәмлекетлик мәкемеде жумыс ислейтуғынын айтып, ол менен танысып, пуқара Ш.К ге “жумыс орнында бос орын бар екенин, өмирлик жолдасын жумысқа киргизип бере алатуғынын” айтып, оның исенимине кирип, Нөкис қаласында жайласқан мәмлекетлик мәкемениң алдында, пуқара П.Л. ны пара бериўге қызықтырып, көндирип, үндеп оның 4.000.000 сум пулларын алдаўшылық жолы менен қолға киритип, П.Л. ның өмирлик жолдасын жумысқа киргизбестен, алған пулларды өз мәпи ушын жумсап жиберип, пуқара П.Л.ға 4.000.000 сум материаллық зыян жеткерген.

Жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық судының 24.06.2020-жылғы ҳүкимине көре Ш.К. Жынаят кодекси 168-статьясы 1-бөлими ҳәм 28,211-статьясы 1-бөлиминде нәзерде тутылған жынаятты сәдир еткенликте айыплы деп табылып, оның ҳаял шахс екени, шаңарағында 3 перзенти бар екени, алдын судланбағаны, айыбын мойынлап, ислеген исине шын кеўилден пушайман болғаны, кеширим сорағаны, келтирилген зыян қапланғанын ҳәм басқа жазаны жеңиллестириўши жағдайлар итибарға алынып еки жыл мүддетке азатлықты шеклеў жазасы тайынланды.

Ис пуқара Ш.К. ның суд ҳүкимине суд тәрепинен қылмысына сай жаза тайынланбағаны, өзиниң шаңарақ жағдайлары итибарға алынбағаны ушын исти қайта көрип өзине жеңиллик бериўди сорап апелляциялық тәртипте келтирген наразылық арзасына тийкар Қарақалпақстан Республикасы жынаят ислери бойынша судының апелляция инстанциясында қайта көрип шығылып, биринши инстанция судының ҳүкими өзгериссиз күшинде қалдырылып, пуқара Ш.К. ның апелляциялық арзасы қанаатлантырылмады.

Л.Ж.Отегенова,
Қарақалпақстан Республикасы
жынаят ислери бойынша судының судьясы

И.К.Калниязов,
Жынаят ислери бойынша
Нөкис қалалық судының судьясы

You may also like

Comments are closed.