Журналистик суриштирувИнтервьюМақолаларПост хабарФотофактЯнгиликлар

Жаңа оқыў жылынан баслап мектеплерде математика, химия ҳәм биология пәнлери тереңирек үйретиледи. Пәнлерге қосымша саатлар бериледи

Президентимиздиң 2020-жыл 24-январда Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисине Мүрәжатнамасы ҳәм усы жылдың 31-январь күнги математика, химия, биология ҳәм геология пәнлерин раўажлантырыўға қаратылған жыйналысында илим-пәнниң тийкарғы жөнелислери тийкарында математика, химия, биология ҳәм геология тараўлары белгиленди.

Усы мақсетте, Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен 2020-2021 оқыў жылынан баслап математика, химия ҳәм биология пәнлери тереңирек үйретиў ҳам усы пәнлерге қосымша сабақ саатлары ажыратылады.

Тийкарынан, 10-кассқа математика пәнинен ҳәптесине 10 саат, 10-11-класслар ушын химия пәнинен ҳәптесине 1 сааттан (улыўма 2 саат), 10-11-класс биология пәнинен ҳәптесине 1 сааттан (улыўма 2 саат) етип белгиленди.

Сондай-ақ, жыл атамасынан келип шығып, мәмлекетимизде билимлендириўдиң барлық басқышларында халықаралық үлгилерге толық жуўап беретуғын информациялық технологиялары менен тәмийнлениўи мүнәсибети менен 5-6 класларда “Информатика ҳәм информация технологиялары” пәнинен ҳәптесине 0,5 сааттан (улыўма 1) қосып берилди.

You may also like

Comments are closed.