Журналистик суриштирувИнтервьюМақолаларПост хабарФотофактЯнгиликлар

Жоқарғы Кеңестиң жетинши сессиясы: нелер сөз етилди?

Усы жылдыӊ 22-август күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жетинши сессиясы болып өтти.
Сессияға Өзбекстан Республикасы Президентиниң кеңесгөйи Т.Худайбергенов, Олий Мажлис Сенаты ағзалары, ҳүкимет ағзалары, қала, район ҳәкимлери, сектор басшылары, белсенди жаслар ҳәмде ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.
Сессияны Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Давлетов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

 
Еӊ дәслеп, депутатлар сессияның Секретариатын сайлады ҳәм күн тәртибин тастыйықлады.
Сессияда Аралбойы регионында экологиялық турақлылықты сақлаў бағдарында әмелге асырылып атырған абаданластырыў ҳәм көклемзарластырыў жумыслары ҳәм жаслардың бәнтлигин тәмийинлеў мәселелери ҳаққында”ғы мәселе қарап шығылды.
Атап өтилгениндей, Ҳүрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиёев БМШ Бас Ассамблеясының 72-сессиясында шығып сөйлеген сөзинде Арал апатшылығына пүткил дүнья кең жәмийетшилигиниң дыққатын қаратып, бул мәселеде күшлерди бирлестириў зәрүрлигин атап өткен еди.

 
Көп узамай Аралбойы регионы ушын Инсан қәўипсизлиги бойынша көп тәреплеме шериклик тийкарында Траст фонды шөлкемлестирилгени ҳәм бир қатар мәмлекетлерден донорлық қаржылары келип түскени, булардың бәршеси Арал машқаласының шын мәнисиндеги пүткил дүнья жүзилик машқала сыпатында тән алынғанлығынан дәрек береди.
Арал теңизиниң қурыған ултанына “Жасыл қапламалар” пайда етиў мақсетинде өткен дәўир ишинде 1 миллион 167 мыңнан артық майданға шөлге шыдамлы өсимликлер егилди.

 
Соның менен бирге, Ҳүрметли Президентимиздиң Қарақалпақстанға болған ҳәр бир сапары даўамында халыққа мүнәсип турмыс шараятын жаратыў, бәнтлигин тәмийинлеў, әсиресе, жасларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, оларға кең имканиятлар ҳәм қолайлықлар жаратыў бойынша кешиктирип болмайтуғын ўазыйпаларға айрықша итибар қаратпақта.
Бул бағдарда шарўашылық тараўын раўажландырыў ҳәм жаслар бәнтлигин тәмийинлеў бойынша “Қарақалпақстан тәжирийбеси”ниң жаратылыўы ҳәмде ҳаял-қызларымыз ушын ең шетки районларда да тигиўшилик кәрханаларының шөлкемлестирилиўи айрықша әҳмийетке ийе болмақта.
Күн тәртибиндеги мәселе бойынша сөзге шыққан Өзбекстан Республикасы Президентиниң кеңесгөйи Т.Худайбергенов бүгинги күнде Ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында Қарақалпақстан Республикасында әмелге асырылып атырған ийгиликли ислер, әсиресе, Арал теңизиниң қурыған ултанына шөлге шыдамлы өсимликлер егиў, сондай-ақ, жаслар ҳәм ҳаял-қызлардың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша алып барылып атырған кең көлемли жумыслар, жасларымыз ушын ажыратылған жер майданларынан нәтийжели пайдаланыўдың әҳмийети ҳаққында айтып, алдағы ўақытта ислениўи тийис болған әҳмийетли ўазыйпаларға тоқтап өтти.
Сессияда Арал теңизи ултанын “Жасыл қаплама”ға айландырыў бағдарында әмелге асырылып атырған жумыслар ҳәм ерисилген нәтийжелерди, бул ийгиликли иске жасларымыздың қосып атырған үлесин өзинде жәмлеген видеороликлер депутатлардың дыққатына усынылды.
Қарап шығылған мәселе бойынша депутатлар ҳәм тийисли тараў басшыларының мәлимлемелери тыңланды ҳәм бул бойынша тийисли қарар қабыл етилди.
Усының менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң жетинши сессиясы өз жумысын жуўмақлады.
Сессияға Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев қатнасты.


Жоқарғы Кеңеc Баспасөз хызмети

You may also like

Comments are closed.