Янгиликлар

Үмитлерди ақламаған “УМИТсаўдафайзинвест” яки Кобалтқа түскен еки пуқара

Шымбай районы, Тыныбаев көшеси, 105-жай турғыны А.Шымбергеновтың Нөкис қаласында жайласқан «Умидсавдофайзинвест» ЖШЖти менен 2018-жыл 26-июнда Кобалть автомашинасын алыў ушын шартнама дүзди. Жақсы үмитлер менен 36,400,000 сум есап бетине өткерди. Бирақ, «Умидсавдофайзинвест» ЖШЖти бир жылға шекем пуқараны ҳәр қыйлы бәнелер менен алдап келди. Автомашинасын жеткерип бермегенлиги себепли пуқара үмитин үзип, пулларын қайтарып бериўди талап етти. Федерация көмегинде ол ЖШЖтен пулын алды.

Арадан көп ўақыт өтпей Өзбекстан Тутыныўшылар ҳуқықларын қорғаў жамийетлери Федерациясы исеним телефонына Амиўдарья районы, Маңғыт қаласы, Замахшарий көшеси, 11-жай турғыны Б.Юлдашевтан да усы мазмундағы мүрәжат келип түсти. Онда Нөкис қаласы, Төркүл гүзары бойында жайласқан «Умидавтолизинг» бурынғы аты «Умидсавдофайзинвест» ЖШЖти менен 2018-жыл 26-ноябрь күни Кобалть автомашинасын алыў ушын шартнама дүзип, 56,250,000 сум өткергенлиги, бирақ усы күнге шекем автомашинаны ямаса пулларын қайтарып алалмай атырғанлығы көрсетилген.
Уйрениў даўамында пуқараның талаплары қанаатландырылып, Кобалть автомашинасы ушын төленген 56,250,000 сум «Умидсавдофайзинвест» ЖШЖтиң есабынан пуқараның пласитик картасына түсирип берилди.

You may also like

Comments are closed.