Янгиликлар

ШОМАНАЙДА НЫЗАМСЫЗ АЎЛАНҒАН БАЛЫҚЛАРҒА БЕЛГИЛЕНГЕН ЖӘРИЙМА БОЙЫНША МАҒЛЫЎМАТ

Хабарыңыз бар 2019-жыл 4-октябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитетиниң рәсмий facebook бетинде усы жылдың 6-сентябрь күни комитеттиң мәмлекетлик инспекторы К.Б. тәрепинен өткерилген рейд даўамында, пуқара Т.Ж. Шоманай районы «Бирлешик» АПЖ аймағынан өтип турған мамый жаптан 6 дана сазан, 4 дана ақ амур ҳәм 1 дана толстолобик балығын аўлап киятырғаны анықланғанын, пуқара Т.Ж. ҳайўанат дүньясына 3 568 000 сум зыян келтиргени ҳаққында жазған едик.

Бул нызамбузыўшылық бойынша facebook оқыўшылары арасында түсинбеўшиликлер келип шықпақта.
Комментарийлердиң көпшилиги бул нызамбузыўшылыққа салынған жәрийма қалай есаплап шығылған деген мазмунда.
Көплеген оқыўшылардың пикрлерин ҳүрмет етип, аўланған балықларға салынған жәрийманың есапланыў тәртиби ҳаққында толық мағлыўмат беремиз.
Өзбекстан Республикасы Министрлер Кәбинетиниң 2014-жыл 20-октбрьдеги «Биологиялық ресурслардан пайдаланыўды тәртипке салыў ҳәм тәбияттан пайдаланыў тараўында рухсат бериў процедурасынан өтиў тәртиби ҳаққында»ғы 290-санлы қарарында толстолобик «дўнгпешана», ақ амур ҳәм сазан «Зоғорабалиқ» балықлары көрсетилген.

Усы қарардың 2-бөлими 14-қосымшасында «Ҳайўанат дүньясынан пайдаланыў тәртибиниң бузылыўы себепли жеткерилген муғдарын есаплаў ушын төлемлер МУҒДАРЫ көрсетип берилген.

Сол тәртип бойынша есапланып яғный Қосымшада нызамсыз түрде аўланған ҳайўанлар ушын ең кем ис ҳақы муғдарының төмендеги коэффициентлери менен белгиленген:
САЗАН – 1 КОЭФФИЦИЕНТКЕ ТЕҢ
АҚ АМУР – 2 КОЭФФИЦИЕНТКЕ ТЕҢ
ТОЛСТОЛОБИК – 2 КОЭФФИЦИЕНТКЕ ТЕҢ                         
2019-жылдың 1-августтан баслап Өзбекстан Республикасында ең кем ис ҳақы муғдары 223000 сум етип белгиленген.

САЗАН (223000 СУМ Х 1 КОЭФ)= 223000 СУМ Х 6 ДАНА = 1338000 СУМ
АҚ АМУР (223000 СУМ Х 2 КОЭФ)= 446000 СУМ Х 4 ДАНА = 1784000 СУМ
ТОЛСТОЛОБИК (223000 СУМ Х 2 КОЭФ)= 446000 СУМ Х 1 ДАНА = 446000 СУМ
Ўлыума хайўанат дүньясына келтирилген зыян 3568000 (Үш миллион бес жүз алпыс сегиз мың) сумды қурайды.
Ҳәр бир нызамбузыўшылықта өсимлик ҳәм ҳайўанат дүньясына келтирилген зыян муғдары усы тәртипте есаплап шығылады. Ҳүрметли оқыўшылар егер сизде түсинбеўшилик яки нызамбузыўшылық ҳаққында жағдайдан хабардар болсаңыз комитеттиң 61 224 19 51 ҳәм 61 224 08 77 исеним номерине мүрәжат етиўиңиз мүмкин.

Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети Жамийетшилик ҳәм ҒХҚ менен ислесиў бөлими

You may also like

Comments are closed.