Мақолалар

Пуқараға 6 ай мүддетке ҳәкимшилик бақлаў орнатылды

Өзбекстан Республикасының 2019-жыл 2-апрель күнги «Жазаны орынлаў колонияларынан босатылған айырым тайпадағы шахслар үстинен ҳәкимшилик бақлаўы ҳаққында»ғы Нызамының 6-статьясында, усы Нызамның 8-статьясының биринши бөлиминде нәзерде тутылған тийкарлар болған жағдайда төмендеги ер жетген шахсларға, яғный суд тәрепинен өте қәўипли рецидивист деп табылған, аўыр яки өте аўыр жынаятлар сәдир еткенлик ушын еркинен айырыўға ҳүким етилген; ҳәр қандай қасттан қылынған жынаятлар ушын еки ямаса оннан артық мәрте еркинен айырыўға ҳүким етилген; Өзбекстан Республикасы Жынаят кодексине тийкар аўыр яки өте аўыр жынаят есапланатуғын қылмысларды сәдир еткенлик ушын басқа мәмлекет аймағында еркинен айырыў тәризиндеги жазаны өтеген шахсларға қарата суд тәрепинен ҳәкимшилик бақлаўы орнатылыўы мүмкинлиги нәзерде тутылған.
Жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық судының 2020-жыл
7-август күнги қарарына тийкар Нөкис қалалық ИИО ЖМБ 3-сан ИИБ баслығы тәрепинен киритилген усынысқа көре, А.Б. ЖИБ Нөкис қалалық судының 06.02.2017-жылғы ҳүкимине көре, Өзбекстан Республикасы ЖКниң 169-статьясы 3-бөлими «а» бәнти менен қамақ пенен байланыслы еркинен айырыў жазасын өтеп келгеннен кейин профилактикалық есапта турғанына қарамастан, 2020-жыл 22-июнь күни саат 21:30 ларда Нөкис қаласы Т.Қайыпбергенов көшеси бойында жәмийетлик орында спиртли ишимлик ишип отырғанында иркилип, Нөкис қаласы ИИО ЖМБ 3-сан ИИБ ҲПБ ТП профилактика аға инспекторы М.Д. тәрепинен Өзбекстан Республикасы ҲЖҳКниң 187-статьясы 1-бөлиминде көрсетилген ҳуқықбузарлықты сәдир еткенлиги ушын базалық есаплаў муғдарының
1/2 (екиден бир) есеси, яғный 111.500 сўм жәриймаға тартылған.
Буннан тысқары, А.Б. 2020-жыл 1-июль ҳәм 4-июль күнлери аралығында Нөкис қаласы 3-сан ИИБне профилактикалық сәўбет өткериў мақсетинде шақырылғанлығына қарамастан себепсиз келмей профилактика инспекторының нызамлы талапларына бойсынбағанлығы ис-ҳәрекетлери менен Өзбекстан Республикасы ҲЖҳКниң 194-статьясы
1-бөлиминде нәзерде тутылған ҳуқықбузарлықты сәдир еткенлиги ушын Нөкис қаласы ИИО ЖМБ 3-сан ИИБ ҲПБ ТП профилактика аға инспекторы М.Д. тәрепинен 2020-жыл 04-август күни ҳәкимшилик баяннама толтырылып, ЖИБ Нөкис қалалық судының 2020-жыл 5-август күнги уйғарыўы менен Өзбекстан Республикасы ҲЖҳКниң 194-статьясы
1-бөлиминде нәзерде тутылған ҳуқықбузарлықты сәдир еткен деп табылып, оған усы статья менен базалық есаплаў муғдарының 1/2 (екиден бир) есеси, яғный 111.500 сўм жәрийма тайынланған.
А.Б. қамақ жазасын өтеп келгеннен соң, нызамбузыўшылықларға жол қойып келген. Соның менен бирге, Өзбекстан Республикасы ЖКниң
78-статьясына муўапық А.Б.тың судланғанлық ҳалаты тамамланбаған яки алып тасланбаған.
Соған қарамастан А.Б. бир неше мǝртебе ескертилиўине қарамастан жǝмийетлик тǝртипти бузып келген.
Сонлықтан, судланған А.Б.тың келешекте оның ҳуқықбузарлық ҳǝм жаңа жынаят сǝдир етиўиниң алдын алыў ҳǝм унамлы тǝрепинен жǝмийетшиликке кириўин тǝмийинлеў мақсетинде Өзбекстан Республикасының 2019-жыл 2-апрель күнги «Жазаны орынлаў колонияларынан босатылған айырым тайпадағы шахслар үстинен ҳәкимшилик бақлаўы ҳаққында»ғы Нызамын басшылыққа алынып, А.Б.тың қарсысына 6 ай мүддетке ҳәқимшилик бақлаўы ҳәм тийисли шеклеўлер орнатылды.

Д.Сражатдинов,
Жынаят ислери бойынша
Нөкис қалалық судының судьясы

You may also like

Comments are closed.