Мақолалар

«Соңғы пушайман өзиңе душпан.»

Жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық судының 2020 жыл 22 июнь күнги уйғарыўға көре, Т.М 2020-жыл 18-январь күнинен 19-январь күнине өтер туни саат 01:30 ларда өзгелердиң мал-мүлкин жасырын турде талан-тараж етиў мақсетинде, спиртли ишимлик ишкен мәс ҳалында Н.Ш ниң ўақытынша жасаў мәнзили есапланған Нөкис қаласы, Қарақалпақстан көшеси, 30-жайдың 2-ханасына Н.Ш. менен бирге кирип, оның жасаў мәнзилиниң ишиндеги асханада турған Н.Ш ға тийисли, орташа базар баҳасы 500.000 (бес жүз мың) сумлық 1 дана «МEN» деп аталыўшы еркеклер әтирин, орташа базар баҳасы 300.000 (үш жүз мың) сумлық 1 дана «Motorola» маркалы қол телефон үскенесин ҳәм Н.Ш ның жасаў мәнзилиниң кирер аўзындағы шкафта турған курткасы ишиндеги жәми 1.000.000 (бир миллион) сум пулларын Н.Ш ға билдирместен, оның үйиниң ишиндеги басқа жумыслар менен бәнт болип жүргенинен үнемли пайдаланып, жасырын түрде өзи менен бирге урлап алып кетип, Н.Шға жәми 1.800.000 (бир миллион сегиз жүз мың) сумлық материаллық зыян жеткерген.
Суд тәрепинен жынаят иси ҳәр-тәреплеме үйренилип шығып, судланыўшы, жәбирлениўши ҳәм гуўлардың көрсетпелери еситип, жынаят иси ҳүжжетлери үйренилип шығылып, тәреплер өз-ара жарасты.
Өзбекстан Республикасы ЖКниң 169-статьясы 1-бөлиминде нәзерде тутылған жынаятты садыр еткенликте айыпланыўшы Т.М ЖКниң 661-статьясына тийкар жынайый жуўапкершиликтен азат етилип, оның қарсысындағы жынаят иси тәреплер өз-ара жарасқанлығы мүнасибети менен ЖПКниң 84-статьясы 4-бөлимине тийкар өндиристен қысқартыды.

Жынаят ислери бойынша
Нокис қаласы суды судья жәрдемшиси Р.Джуманиязова

You may also like

Comments are closed.