Янгиликлар

Пайтахтымыз Нөкис қаласы орайынан «Grand City» хызмет көрсетиў орайы бой тикледи

Соңғы ўақытларда қаламыз шырайына шырай берип, зейниңди ашатуғын сулыў имаратлардың қурылысы анағурлым жеделлести. Бул əлбетте исбилерменлерге жаратылып атырған имканиятлардың нəтийжеси десек асырап айтқан болмаймыз.

Сондай обьектлердиң бири пайтахтымыз Нөкис қаласы орайынан бой тикледи.

Үш қабатлы зəўлим имарат, «Grand City» хызмет көрсетиў орайы толық иске қосылғаннан кейин медициналық клиника, спорт комплекси, саўда орайы ҳəм балалар дем алыў майданшалары халқымызға хызмет көрсетеди.

QResMinistrlerKenesi

You may also like

Comments are closed.