Мақолалар

Тақыятастан сөйлеймиз: “Маған жәрдем керек. Ең болмаса өмирлик жолдасымды жумыс пенен тәмийнлеўде жәрдем берсе…”

“Мен Ахметова Камила Тақыятас районы “Қарақалпақстан 50-жыллық”, 16-дом 11-үйде жасайман. Бир перзентим бар, күйеўим, өзим ҳүкимет жумысында емеспиз. Турған үйим әкемдики. Пандемия басланғалы қолымыз тартылып, қыйналып қалдық.12-сентябрь күни Ташкенттен келген қәнилердиң көшпели қабыллаўына жазылып бардым. Мен кире алмадым. 1 миллион сўм жәрдем пул беремен, деп айтқан еди қәнигелер де кейинирек. Сектор баслығы “Темир дәптер”ге киргиземен деп еди, оннан да хабар-атар жоқ. Ең болмаса өмирлик жолдасымды жумыс пенен тәмийнлеўде жәрдем берсе нур үстине нур болар еди. Илтимас, жәрдем берсеңиз”, дейди мүрәжат ийеси.
Kar24.uz сайты бул мүрәжат бойынша тараў қәнигелери тийисли тәртипте үйренип шығып, рәсмий жуўап береди, деп ойлайды. Тақыятас районы ҳәкимлиги де бул мәселеге бийпәрўа қарап қалмаса керек.

You may also like

Comments are closed.