Мақолалар

Ҳаял-қызларға ҳәм жасларға итибар күшейеди

Өзбекстан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Нөкис қалалық Кеңеси сайлаўалды Платформадан келип шығып ис-реже тийкарында нәтийжели жумысларды алып бармақта.
Партияның Нөкис қалалық Кеңеси «Жаслар қанаты» тәрепиненде жаслардың белсендилигин асырыў барысында бир канша нәтийжели жумысларды әмелге асырмақта.
Жаслардың бос ўақытларын мазмунлы шөлкемлестириў, оларға кәсип-өнер үйретиў мақсетинде “Хызмет-бийминнет” жойбары тийкарында исбилерменлик субъектлери, тәжрийбели оқытыўшылар менен биргеликте бийпул билим бериў жолға қойылған. Бул жойбар бойынша телеграмм социал тармағы арқалы группа ашып, өнер үйрениўди қәлеўши жасларға өнермент Гумисай Раметуллаева басшылығында миллий нағыс түрлери бойынша кестелеў оқыў курсын, Әжинияз атындағы НМПИ қасындағы тигиў цехы баслығы Тамара Жумағалиева басшылығында тигиўшилик оқыў курсы шөлкемлестирилип, бир қанша жаслар ҳәм ҳаял-қызларға бийпул билим берилмекте. Бул жойбар тийкарында ҳаял-қызлардың үй мийнети менен дәрамат табыўына ҳәм бәнтлигин тәмийинлеўине себеп болды.
Сондай-ақ, партияның “Жаслар қанаты”, “Ҳаяллар қанаты” тәрепинен “Кеўилли карантин” жойбары тийкарында телеграмм социал тармағы арқалы таңлаў жәрияланылды.
“Видео ролик”, “Мен салған сүўрет”, “ең жақсы фото сүўрет”, “Пәзендешилик”, “Тигиў-пишиў” жөнелислери бойынша күш сынасқан жасларымыз арасынан ең көп даўыс жыйнаў арқалы анықланған жеңимпазларымызға диплом ҳәм саўғалары тапсырылды.
Соның менен бирге Халық депутатлары Нөкис калалық Кеңесине партиядан сайланған депутатлық топары ағзаларыда бир қанша унамлы жумысларды әмелге асырмақта. Карантин дәўиринде халыққа қолайлықлар жаратыў мақсетинде турақлы түрде азық-аўқатлық өнимлерин арзанластырылған баҳада жеткерип бермекте. Сондай-ақ, депутатларымыз Өзбекстан Республикасы Президентиниң басламасы менен шөлкемлестирилген “Сақаўат ҳәм көмек” улыўмахалықлық ҳәрекетин қоллап-қуўатлап, кем тәмийнленген шаңарақлардың ҳал-жағдайынан хабар алып, өз есабынан пуллай ҳәм азық-аўқат өнимлерин тарқатпақта.
Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев басшылығында 8 октябрь күни “Жәмийетте хаяллар ҳәм жаслардың ролин асырыў ҳәмда бәнтлигин тәмийинлеў ис-иләжлары”, “Жол картасы”н белгилеў бойынша видеоселектор жыйналысы болып өткен еди. Видеоселекторда усыныс ҳәм үйрениўлер тийкарында буннан былай әмелге асырылатуғын жумыслар додаланды.
Яғный, ўәлаят, район кесиминда “Ҳаяллар дәптери”, “Жаслар дәптери” жүритилиўи белгилеп барылыўы белгиленди. Буның нәтийжесинде нелер сәўлеленеди:
-ҳәр бир жас ҳәм ҳаяллардың мәнзилли дизими шөлкемлестириледи.
-анықлап дизимге киритилген ҳаяллар ҳәм жасларды кәсипке таярлаў, социаллық ҳуқықый мәсләҳәтлер бериледи,
-бар болған бос жумыс орынларына жайластырыў, жумыс пенен бәнтлиги тәмийнленеди.
Яғный бул процессте ҳеш бир жас яки ҳаяллар итибардан шетте қалмайды. Базы кәсиплер жүзесинен қойылатуғын талаплар әпиўайыластырылады.
Мәселен, китапхана, банк агентлиги, аўдармашы, реклама қәнийгелиги киби қәнийгеликлер ушын жоқары мағлыўмат талап етилмеслиги жүзесинен қайта көрип шығылып, усыныслар таярлаў тапсырмасы берилди.
Яғный базы жаслар ҳәм ҳаяллардың жоқары мағлыўматлы дипломы жоқлығы жумысқа кириў имканиятын жоққа шығарады. Лекин бундай шахс сол қәнийгелик бойынша жүдә көп жаңалықлар, жойбарлар ислеген, кәсипти пухта ийелеген, лекин жоқары мағлыўматлы дипломы жоқ жаслар ҳәм ҳаяллар нәзерде тутылған.
Соның ушын мийнет базары, талап ҳәм усынысларды жақсылап үйренип шығыў тапсырмасы берилди.
Бул видеоселекторда айтып өтилген талап ҳәм тапсырмалар тийкарында партия Кеңесиде ис-реже дүзип партияның “Жаслар қанаты” ҳәм басқа бирге ислесиўши шөлкемлер менен биргеликте жасларды кәсипке бағдарлаў, олардың бәнтлигин тәмийинлеў, нызамсыз миграцияның унамсыз ақыбетлерин түсиндириў, жаслар арасында өнерментшиликти раўажландырыў, олардың басламаларын қоллап-қуўатлаўға ҳәм жақыннан жәрдем бериўге айрықша итибар қаратыўды өз алдымызға мақсет етип бул бойынша әлле қашан жумыслар баслап жибердик.

Усы жылы Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлис Нызамшылық палатасы ҳәм Сенаты жанында «Жаслар парламенти»ниң шөлкемлестирилиўи ҳәм биринши мәрте төменги палатада ағзалыққа партиямыздан Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети магистранты Наргиза Балтабеваның сайланыўы да үлкен жетискенлик болды.
Ҳәзирде усы Наргиза сиңлимиз бенен бирге, партия ўәкиллери ҳәм партиядан сайланған жергиликли депутатлар, жаслар менен турақлы ислесетуғын мәкеме, кәрхана ҳәм жәмийетлик шөлкемлер, мәҳәлле пуқаралар жыйынлары ҳәм оларда ҳәрекет етип турған жәмийетлик комиссиялар, билимлендириў мәкемелери биргеликте ҳәр бир аймақта жәмлеспеген жаслар менен турақлы ислесип, пикирлесип ҳәм жәмийетте болып атырған өзгерис ҳәм жаңаланыўлар, реформаларға қатнасын, бәнтлигин тәмийнлеў мақсетинде ушырасыўлар өткерилмекте. Бунда ҳәр бир жастың шаңарағында жеке өткерилип, пикир-усыныслары, машқалалары тыңланып, партия тәрепинен алып барылып атырылған жумыслар, әсиресе жәмлеспеген жасларға бағдарланған жойбарлар ҳаққында түсиник, жол-жоба берилип атыр.
Улыўмаластырып айтқанда бүгинги күни карантин талапларына қатан әмел етилген ҳалда ең тийкарғы искерлигимиз елимиздиң гүллеп-раўажланыўында партиямыздың алдына қойған ийгиликли мақсет ҳәм ўазыйпаларын халыққа жеткериў ҳәм түсиндириў болып, бул жолда жасларды да белсендиликке шақырыў есапланады.

«Өзбекстан “Миллий тикланиш” демократиялық партиясы
Нөкис қалалық кеңеси баслығы: А.Нурумбетова

You may also like

Comments are closed.