Янгиликлар

Қоңыратта пуқара өз үйин зийнеханаға айлантырып, адамларға шәраят жаратып берди

Елимиз бойлап карантин қағыйдалары әмел етип турған бир ўақытта, жумыс жоқлығын бәнелеп аңсат пул табыўдың жолын тапқан заманласымызға суд тәрепинен тийисли жаза тайынланды. Яғный, шаңарағынан ажырасқан, жалғыз жасаўшы пуқара М.Т. ҳеш жерде жәмийетке пайдалы жумыс ислеместен өз үйинде Айнура ҳәм Тимурларға (адам атлары өзгертилген) жынысый қатнасықта болыўлары ушын шәраят жаратып берип, буның есесине материаллық пайда көриўди гөзлеген.
Судланыўшы М.Т. материаллық пайда көриў мақсетинде 2020-жыл 19-апрель күни саат 14:45де, өзиниң жасап атырған Қоӊырат районындағы көшелердиң биринде жайласқан үйинде зийнехана шөлкемлестирип, Айнура ҳәм Тимурлардың жынысый қатнаста болыўлары ушын 100.000 сўм пул есесине шəраят жаратып берген ўақтында ҳуқық қорғаў органлары хызметкерлери тәрепинен иркилген ҳәм оператив иләж даўамында пайдаланылған 100.000 сўм пул айғақлы зат ретинде алынған.
Судланыўшы М.Т. буннан алдынларыда өз үйинде спиртли ишимлик ишиўге бейим болған пуқараларды тез-тезден жыйнап, себепсиз отырыспалар, спиртли ишимликлер ишиў жағдайлары болып турған, себеби суд мәжилиси ўақтында гүўалардың көрсетпесинде пуқара М.Т.ның үйине алдынларыда барып спиртли ишимликлер ишкен жағдайлары анықланды.
Бул ўақыядағы ашынарлы жағдай, аймақтағы МПЖ баслығы, профилактика инспекторы ҳәм судланыўшы М.Т.ның қоңсы-қобаларының сергек болмай, тийисли профилактикалық жумыслар, үгит-нәсиятлар алып барылмағанлығында усындай жағдайларға итибар бермеслик, көрип-билип турып көз жумып кетиў ертең аўыр ақыбетлерге алып келиўине ҳеш ким кепиллик бере алмайды.
Суд мәжилисинде судланыўшы М.Т. айыбын толық мойынлап, ислеген ислеринен пушайман екенлигин айтып кеширим сорады, бирақ ҳәр қандай нызамға қарсы ҳәрекет жазасыз қалмайды.
Суд, судланыўшы М.Т.ны Өзбекстан Республикасы Жынаят кодексиниң 131-статьясы 2-бөлиминде нәзерде тутылған жынаятты ислегенликте айыплы деп таўып, оған 1 жыл мүддетке азатлықтан шеклеў жазасын тайынлап, ҳүким шығарды.

Д.Разов,
Жынаят ислери бойынша Қоңырат
районы суды баслығы

You may also like

Comments are closed.