Мақолалар

«Мистер жўжа» кафесиндеги «Батырдың» тағдири не болды ?

Алламуратов Алибек Аманкулович 2019-жы 8-сентябрь күни, саат 23:00де Нөкис қаласы, “Тақыятас гүзары” көшеси бойында жайласқан «Мистер жўжа» атлы кафе “заборы” ишинде жайласқан “тапчан”да өзи менен пуқаралар Турдымуратов Мансур Қарлыбаевич, Жумамуратов Берик Айдосович, Байрамов Али Қадирбергеновичлер спиртли ишимлик ишип аўқатланып отырған ўақтында усы кафе ишинен ҳәжетхана тәрепке шығып кетип баратырған пуқара Тауекелова Жамила Юлдашовнаның изинен мәс ҳалда пуқара А.Алламуратов барып оған «қалайсиз жақсы отырсизлар ма?» деп сөйлеген. Пуқара Ж.Тауекелова «не жумысың бар?» деп айтқанында олар өз-ара гәп таласып қалады, кейин Ж.Тауекелова ҳәжетханадан шығып кафе ишине кирип кетип қасындағы бирге отырған пуқара Артықбаева Ақсүнгүл Аманбаевнаны алап шығып, пуқара А.Артықбаева “тапчан”да отырған А.Алламуратов, М.Турдымуратов, Б.Жумамуратов ҳәм А.Байрамовларға қарап «Жамилаға ким сөйледи?» деп айтқан. Тапчанда отырған А.Алламуратов «мен сөйледим» деп жуўап береди, сол ўақытта А.Артықбаева ҳәм Ж.Тауекелова тапчан тәрепке келип А.Алламуратов пенен өз-ара гап таласып турғанында, А.Ақтилевов мәс ҳалында болар-болмас бәнени себеп қылып, жәмийетте жүрис-түрис қағыйдаларын менсинбестен, жәмийетлик орын болған кафе “заборы” ишинде пуқаралар А.Артықбаева ҳәм Ж.Тауекеловалардың бет алдыларына ҳеш қандай себепсизден-себепсиз бир мәрте урып, оларға жеңил дәрежедеги дене жарақатын жеткизген.
Нәтийжеде, А.Алламуратов Жынаят кодексиниң 277-статьясы
1-бөлиминде көрсетилген жынаятты ислегенликте айыпланып, Жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық судының 2020-жыл 4-ноябрь күнги уйғарыўы менен айыпланыўшы Алламуратов Алибек Аманкулович бойдақ, алдын судланбаған ҳәм жынайый жуўапкершиликке тартылмағанлығы, қылмысынан шын кеўилден пушайман екенлиги, келтирилген материаллық зыянларды толық сапластырғаны, жарияланған айыпқа толық ықрар болғанлиғы себепли, Жынаят кодексиниң 66-статьясына тийкар айыплылық мәселеси шешилместен жынайый жуўапкершиликтен азат етилип, жынаят иси Жиноят-процессуал кодексиниң 84-статьясы 5-бөлиминиң 2-бәнтине тийкар өндиристен қисқартылды.
Жоқарыдағы пуқаралардың аты, фамилиялары ҳәм әкесиниң аты өзгертилген.

Калниязов Иномжон,
Жынаят ислери бойынша
Нөкис қалалық судының судьясы

You may also like

Comments are closed.