Мақолалар

Депутат жәрдеми менен бир шаңараққа тәбиий газ тармағы тартып берилди


Орынларда халықтың мүрәжатларын тыңлап, олардың жақсы турмыс кешириўи ушын мүнәсип турмыс шараятын жаратыў, әсиресе кем тәмийинленген, жәрдемге мүтәж халықтың машқалаларының унамлы шешилиўинде ҳәм оларға жәрдем көрсетиў депутатларымыздың турақлы түрде дыққат итибарында болып келмекте.
O’zLiDeP партиясынан сайланған Хожели районлық Кеңеси депутаты Светлана Мамутова да белсенди депутатлардан бири.
Итибарлы тәрепи, халық ўәкили өзи сайланған аймақ турғынларының машқалаларын үйрениў мақсетинде еринбестен жаяу үйме-үй жүрип, халықтың жасаў шараяты менен танысып мүрәжатлары менен ортақласады.
Хожели районы “Водник” посёлка пуқаралар жыйыны “Толқын” көшеси 40 үйде жасаўшы пуқара Гүлсара Сейбуллаева менен жүзбе-жүз сәўбетлесип, оның жасаў шараяты менен танысып, мүрәжатын тыңлады.
Гүлсара апа 35 жыл мектепте оқытыўшы болып ислеген. Ҳәзирги күнде пенсияға шыққан. Өмирлик жолдасы да жумыс ислейин десе жумысқа жарамайды. 2009 жылдан баслап усы күнге шекем пеште отын жағып келген. Пуқараның үй әтирапына газ тармағы келип турғанына көп ўақыт болған. Бирақ усы газди үйине тартып алыўға материаллық жағдайы туўры келмеген. Өмирлик жолдасы ҳәр күни отын шабыў менен бәнт.
Депутат дәрҳал тийисли шөлкем менен телефон арқалы сойлесип, газ тармағынан қәниге келип, аўыл ақсақалы Көптилеу Оспанов пенен биргеликте өз есабынан керекли трубаларды алып берди ҳәм апаның үйине тәбиий газ тармағы тартып берилди.
Нәтийжеде пуқараның машқаласы депутат жәрдеминде өз шешимин тапты. Ҳақыйқатында да машқаланың үлкен-кишиси болмайды. Ҳәр бир мүрәжат артында инсан тәғдири турғанлығын умытпаўымыз керек.

O’zLiDeP Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси Баспасөз хызмети

You may also like

Comments are closed.