Мақолалар

Қарақалпақстан Республикасы жынаят ислери бойынша судларының 2020-даўамындағы искерлиги ҳаққында мәлимлеме

Қарақалпақстан Республикасы жынаят ислери бойынша судлары тәрепинен 2020-жылда 1384 шахсқа қарата 1074 ис көрип шығылды.
Атап айтқанда, 9 шахс ақланды ҳәм реабилитация етилди,
842 шахслар судланған болып, соннан 181 шахсқа еркинен айырыў ҳәм
644 шахсларға басқа түрдеги жазалар тайынланды, 17 шахс шәртли ҳүким етилди. Судланған шахслардың 743 еркеклер, 99 ҳаяллар,
248 жаслар (соннан 11 ер жетпегенлер) қураған болса, 60 жастан асқан шахслардың судланғанлық көрсткиши 20 қураған.
Сондай ақ, 91 шахсларға еркинен айырыў менен байланыслы болмаған жазалар тайынланыўы мүнәсибети менен суд залынан азат етилди, 783 шахс жазаны өтеўден мүддетинен бурын шәртли азат етилди, 264 шахсқа тайынланған жазасы жеңил жаза менен алмастырылды ҳәм 282 шахсқа қарата дәслепки тергеў органлары тәрепинен тийкарсыз рәўиште қойылған статьялар айыплаўдан шығарылды яки қайта квалификация етилди.
Көрилген ислер бойынша мәҳәлле пуқаралар жыйыны тәрепинен
14 шахсқа, жаслар аўқамы тәрепинен 9 жасларға ҳәмде ҳаял-қызлар комитети тәрепинен 2 ҳаял-қызларға кепиллик хатлары бериўи тийкарында судланғанларға еркинен айырыў менен байланыслы болмаған яки басқа түрдеги жеңилирек жаза шаралары қолланылды.
2019-жылға салыстырмалы айрым жынаят түрлери, атап айтқанда, қасттан денеге аўыр дене жарақатын жеткизиў, намысқа тийиў, ҳаялды турмысқа қурыўға мажбүрлеў яки оның турмысқа шығыўына тосқынлық етиў, басқыншылық, валюта қымбатлықларын нызамға қайшы рәўиште алыў яки өткериў, ҳәрекет қәўипсизлиги қағыйдаларын бузыў жынаятлары менен судланғанлық көрсеткишлери кемейди.
2020-жыл даўамында жарасыў институтының нәтийжели қолланылыўы мүнәсибети менен 362 шахслар жынаый жуўапкершиликтен азат етилди.
Жеткизилген 5,8 млрд. сўмнан зият материаллық зыянның орнын қаплаған 75 шахсқа еркинен айырыў менен байланыслы болмаған жаза тайынланды.
216 жынаят иси, яғный бәрше көрилген ислердиң 20,1 пайызы көшпели суд мәжилислеринде көрилди.
Буннан тысқары, Қарақалпақстан Республикасы жынаят ислери бойынша судының апелляция ҳәм кассация инстанциясы басқышында
329 шахсқа қарата 260 ис көрип шығылды. 42 шахсқа қарата төменги судлар тәрепинен шығарылған суд қарарлары бийкар етилди ҳәм
67 шахсқа қарата шығарылған суд қарарлары өзгертирилди.

Қарақалпақстан Республикасы
жынаят ислери бойынша суды

You may also like

Comments are closed.